Start werkzaamheden N209 Bergschenhoek

"Binnenkort starten we met de verbreding van de N209 bij Bergschenhoek. Hiermee kunnen automobilisten en vervoerders in de regio straks beter van A naar B", aldus Ingrid de Bondt, gedeputeerde Verkeer en Vervoer provincie Zuid-Holland, bij de onthulling van het bouwbord. Zij deed dit samen met regiobestuurder Christel Mourik en Henk de Paepe, wethouder van de gemeente Lansingerland.

Ruimtelijke ontwikkelingen zorgen voor toenemende verkeersdruk op de N209, vooral op het gedeelte tussen Bergschenhoek en de aansluiting op de A13. De provincie wil de bereikbaarheid van het gebied garanderen en verbetert daarom de doorstroming van het verkeer op de N209. Met de werkzaamheden wordt ook de verkeersveiligheid vergoot. "Wij zijn erg blij dat we de infrastructuur aan de noordkant van de regio aanpassen aan de stedelijke ontwikkelingen in het gebied. Daarmee houden we ons aan de afspraken die we in het kader van de Vinex-ontwikkeling bij Lansingerland hebben gemaakt", aldus Christel Mourik.

De N209 bij Bergschenhoek wordt op drie punten aangepakt:

– de N209 tussen de Ankie Verbeek Ohrlaan en de Boterdorpseweg wordt verbreed naar 2 x 2 rijbanen.

– De Bergschebrug wordt vervangen. Daarbij wordt de huidige korte oprit vervangen door een langere invoegstrook.

– De rotondes Boterdorpseweg en de aansluitingen op de N209 worden gereconstrueerd.

Henk de Paepe, over de werkzaamheden: "Verkeersveiligheid is één van de speerpunten van het college van Lansingerland. Wij zijn daarom verheugd dat op aandringen van de gemeente de verlenging van de onoverzichtelijke invoegstrook bij de Bergschebrug wordt aangepakt en de verkeersveiligheid daardoor weer een stukje wordt verbeterd."

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden starten in de loop van januari. In 2012 wordt zand en grond aangebracht voor het inklinken van de ondergrond ter voorbereiding op het asfalteren. Ten zuiden van de Bergschebrug wordt een tijdelijke weg aangelegd en wordt de huidige brug gesloopt. Ook wordt gestart met de bouw van de nieuwe Bergschebrug. Bij de verbreding wordt gestart met de bouw van een ecopassage (onderdoorgang voor water en kleine dieren). In 2013 wordt het te verbreden deel van de N209 geasfalteerd en wordt de Bergschebrug en de ecopassage afgerond. De werkzaamheden zijn naar verwachting (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden) eind 2013 afgerond.

Samenwerking

De provincie Zuid-Holland is initiatiefnemer van het project en realiseert de verbreding van de N209 samen met de stadsregio Rotterdam en de gemeente Lansingerland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland