Openstellingsvergunning A2 Leidsche Rijn Tunnel

Het college van b & w heeft op 17 januari 2012 besloten de openstellingsvergunning voor de landtunnel A2 Leidsche Rijn te verlenen. De openstellingsvergunning is het sluitstuk van de procedure tot openstelling van de tunnel.

De aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen omtrent tunnelveiligheid. De Veiligheidsbeambte van Rijkswaterstaat heeft een positief advies gegeven. Mede op basis van dit advies is de openstellingvergunning verleend. Daarbij is ook een Veiligheidsbeheerplan opgesteld. Hierin is ondermeer de organisatie, het beheer van de tunnel en de werkwijze bij calamiteiten beschreven.

De tunnelbeheerder (Rijkswaterstaat) is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de tunnel na openstelling. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van eventuele incidenten. De wet schrijft verder periodieke controles voor. Dit zal door de tunnelbeheerder en Veiligheidsbeambte in goed overleg met de hulpverleningsdiensten, waaronder de Veiligheidsregio Utrecht, worden uitgevoerd.

De A2 is de belangrijkste noord-zuidverbinding van Nederland. De A2 Leidsche Rijn Tunnel maakt onderdeel uit van het project A2 Holendrecht-Oudenrijn. De openstelling van de A2 tunnel is daarnaast in meerdere opzichten van groot belang voor de gemeente Utrecht in verband met de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum en Hogeweide.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht