Snel om tafel voor betere bereikbaarheid met Buitenring Parkstad Limburg

Woensdag 7 december 2011 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het Provinciaal InpassingsPlan voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg vernietigd. Volgens de Raad van State heeft de Provincie onvoldoende inzicht gegeven in de gevolgen van stikstofuitstoot voor de Natura 2000 gebieden Brunssummerheide en Geleenbeekdal.

De Raad van State heeft geoordeeld dat de Provincie op goede gronden ondermeer heeft aangetoond dat:

– nut en noodzaak zijn aangetoond,

– de verkeersveiligheid en leefbaarheid toenemen, en

– afdoende rekening is gehouden met de geluidsaspecten en luchtkwaliteit.

Gedeputeerde Antoine Janssen: "Deze uitspraak had ik niet verwacht. Wel zie ik kansen om de aanleg van de weg alsnog te realiseren. Het plan hoeft slechts op één onderdeel beter onderbouwd te worden. De Raad van State heeft hiervoor in de uitspraak een handreiking gedaan."

De Provincie, Stadsregio Parkstad Limburg, Natuurmonumenten en Milieufederatie gaan snel met elkaar om tafel om het stikstofprobleem met elkaar te delen en naar afdoende oplossingen te zoeken. De Stadsregio en de Provincie benadrukken dat een betere bereikbaarheid van de regio van groot belang is en blijft voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de Parkstadgemeenten.

Portefeuillehouder Eric Geurts van Parkstad Limburg benadrukt dat vaart houden in het proces belangrijk is: “We zetten in op economische structuurversterking en zien daarvan ook de eerste resultaten. De groei van de toeristische sector is een goed voorbeeld, maar over de hele linie zien we aan de cijfers (groei werkgelegenheid, bedrijfsvestigingen) dat Parkstad inloopt. De Buitenring zorgt ervoor dat we die opgaande lijn kunnen vasthouden en versterken.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg