Rijk en regio’s steken ruim 1 miljard in vermindering knelpunten filedruk

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zet de komende jaren samen met de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden, Utrecht, Noord-Brabant, Arnhem-Nijmegen, Twente en Maastricht ruim 1,1 miljard euro in voor vermindering van de filedrukte op de grootste knelpunten in die regio’s. In totaal gaat het om 250 maatregelen om de bestaande infrastructuur beter te benutten en zo de bereikbaarheid te verbeteren in de economisch belangrijkste regio’s.

De minister heeft vandaag samen met de betrokken regionale bestuurders en CEO’s van bedrijven in Den Haag de pakketten met maatregelen bekend gemaakt die in de acht gebieden worden ingezet. De maatregelen lopen uiteen van de aanleg van een nieuwe spitsstrook en verbeteringen van het openbaar vervoer tot de toepassing van nieuwe technieken om het verkeer vlotter te laten doorstromen en projecten om werknemers buiten de spits te laten reizen.

‘De acht regio’s hebben ieder hun eigen aanpak, maar we hebben een gezamenlijk doel: aan het eind van deze kabinetsperiode 20 procent minder files op de belangrijkste fileknelpunten in de drukste gebieden van het land’, aldus de minister.

De programma’s bestaan grofweg voor de helft uit maatregelen voor verbetering van de bestaande infrastructuur en voor de helft uit maatregelen die gericht zijn op vermindering van het verkeer op de drukste momenten van de dag. ‘Met deze aanpak bieden we de reiziger en transporteur de mogelijkheid om bewust te kiezen; voor zowel het moment van reizen, de manier van reizen als de route’, aldus de minister.

Het Rijk investeert 794 miljoen euro in de maatregelen in de regio’s. In het programma worden naast de maatregelen in de regio ook landelijke maatregelen genomen om de bereikbaarheid te verbeteren. Zo worden de openingstijden van de 35 bestaande plus- en spitsstroken verruimd. De minister heeft vandaag bekend gemaakt dat naar verwachting vanaf 8 december de eerste spitsstroken langer open zullen zijn. Het gaat dan onder andere om de stroken op de A9 Uitgeest – Alkmaar, de A4 Badhoevedorp – De Nieuwe Meer, de A9 Holendrecht – Diemen en de A12 Woerden-Gouda.

In de brief aan de Tweede Kamer over het programma Beter Benutten kondigt de minister aan dat zij binnenkort de procedure start om vier plusstroken (extra stroken aan de linkerkant van de weg) permanent open te stellen. Het gaat om de plusstroken op de A1, van knooppunt Watergraafsmeer (Diemen-Noord) tot knooppunt Diemen, de A4 tussen Nieuw Vennep en Hoofddorp, de A4 tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen en de A12 Woerden-Gouda.

Daarnaast worden enkele projecten binnen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) versneld. Het gaat bijvoorbeeld om uitbreiding van fietsenstallingen en om seinoptimalisaties waardoor treinen dichter op elkaar kunnen rijden. Verder gaat het Rijk in gesprek met de markt over de verder ontwikkeling van IT-toepassingen die het de reiziger makkelijker maken om vlot van A naar B te gaan.

De regionale programma’s bevatten maatregelen voor weg, fiets, het openbaar vervoer, spoor en binnenvaart. De programma’s richten zich op zowel het personenvervoer als het goederenvervoer.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • In Amsterdam uitbreiding P+R faciliteiten om de overstap van auto naar OV te faciliteren , verbetering van aansluitingen tussen het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet, aanleg van een nieuwe spitsstrook op de A7-A8.
  • In Arnhem-Nijmegen verdrievoudiging van het aantal werknemers (tot 120.000) dat meedoet aan Slim Werken Slim reizen.
  • In de regio Brabant afstemmen van verkeerslichten in de binnenstad van Eindhoven, en toepassen van intelligente transportsystemen.
  • In de regio Haaglanden wordt geïnvesteerd in fietsroutes en OV-maatregelen (onder andere tramlijnen). Daarnaast wordt de aansluiting op A12 bij Voorburg verbeterd.
  • In de regio Maastricht wordt de Maastricht Bereikbaar OV chipkaart ingezet. Deze kaart wordt in overleg met de werkgever gratis verstrekt aan 15.000 werknemers van de top 25 bedrijven in de regio. De maatregelen zorgen ervoor dat er in 2014 dagelijks 400 auto’s minder in de ochtend- en avondspits rijden.
  • In de regio Rotterdam willen grote verladers uit de Rijnstreek en de Greenports hun containers van en naar de Rotterdamse haven zoveel mogelijk via de binnenvaart afwikkelen. Het gaat hierbij om circa 100.000 containers.
  • In de regio Twente worden knelpunten op het onderliggend wegennet aangepakt. Dit ontlast het hoofdwegennet. Daarnaast worden werknemers aangespoord gebruik te maken van het openbaar vervoer.
  • In de regio Utrecht stellen 15 grote werkgevers hun werknemers in staat om één dag in de week buiten de spits te reizen: hierdoor verdwijnen zo’n 1000 voertuigen dagelijks uit de spits.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)