Raad van State verlengt termijn uitspraak De Centrale As

De Raad van State verlengt de termijn voor het doen van een uitspraak in de zaken Provinciaal Inpassingsplan en de procedure hogere waarde geluid over De Centrale As. De termijn wordt verlengd met zes weken. De Raad van State heeft een brief gestuurd aan de belanghebbenden waarin zij aangeeft dat niet binnen de zes weken na de zitting (15 september jl.) uitspraak kan worden gedaan. Daarom wordt deze termijn verlengd met zes weken.

Aan het einde van de zitting op 15 september jl. gaven zowel voor- als tegenstanders aan graag snel een uitspraak te willen horen. De Raad van State gaf toen aan dat zij hun uiterste best zou doen om binnen zes weken uitspraak te doen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)