Burgers Zuid-Holland vragen om duurzame mobiliteit met burgerinitiatief

Vandaag was de aanbieding van het burgerinitiatief ‘de Groene Metropool’ aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 7564 inwoners van de provincie ondersteunen het duurzame mobiliteitsplan dat Milieudefensie ontwikkelde voor de regio Rotterdam-Den Haag. Daar staan tal van grote infrastructurele projecten in de planning die de schaarse natuurgebieden bedreigen en de leefbaarheid voor de omwonenden verslechteren. Volgens Milieudefensie moeten de Provinciale Staten Zuid-Holland zich inzetten voor oplossingen van verkeersproblemen die de leefbaarheid van de regio niet schaden.

Door een combinatie van regionale spitsheffing en inzet op openbaar vervoer, fietssnelwegen en het nieuwe werken zijn de mobiliteitsproblemen in de regio op te lossen zonder meer asfalt. Ivo Stumpe van Milieudefensie: “De NS werkt al jaren met een heffing om reizigers beter te spreiden over de dag, dat kan bij autoverkeer ook werken, zeker gezien dertig procent van de spits recreatief verkeer is. In het buitenland is een regionale beprijzing ook succesvol gebleken.”

Het verkeersplan van Milieudefensie werkt zelfs beter tegen files dan de de verkeersplannen die het kabinet voor de regio heeft. De filedruk vermindert met veertig procent ten opzichte van de kabinetsplannen en tegelijkertijd verbetert de luchtkwaliteit in de regio. Daarnaast worden er geen natuurgebieden doorkruist met asfalt, zoals bijvoorbeeld bij de eventuele aanleg van de omstreden Blankenburgtunnel door het Midden-Delfland gebied.

Aangezien de alternatieven van Milieudefensie zich in het buitenland al bewezen hebben, is het volgens de organisatie vooral een kwestie van politieke wil: “Ons duurzame mobiliteitsplan is goedkoper dan de asfaltplannen van het kabinet én behoudt tegelijkertijd de leefbaarheid en belangrijke natuurgebieden in de regio voor de burgers van Zuid-Holland.”

Joost Hussslage uit Maasluis, één van de indieners van het burgerinitiatief maakt zich zorgen over de eventuele aanleg van de Blankenburgtunnel. Husslage: “We moeten doorstroom realiseren zonder de teloorgang van leefbaarheid en natuurgebieden door de aanleg van de Blankenburgtunnel.” Mede-indiener Paul Scheublin uit Rotterdam: “De aanleg van de A13/A16 bedreigt het recreatiegebied Rottemeren, terwijl de Groene Metropool aantoont dat de aanleg van deze weg niet nodig is.”

Foto’s van de aanbieding waarbij Milieudefensie een groene metropool opbouwde in het provinciehuis zijn hier te vinden.

Kijk hier voor meer informatie over de groene metropool: www.milieudefensie.nl/groenemetropool

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie