Betonwegen weer in de aandacht

De heer Ruud van Heugten, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant met de portefeuilles Financiën en Mobiliteit, opende op 11 oktober jl. de Betonwegendag. Zo’n 230 deelnemers telde de organisatie voor deze dag, die plaats vond in 1931 CongresCentrum Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.

In zijn openingswoord memoreerde Ruud van Heugten dat de provincie Noord-Brabant al decennialang bekend en vertrouwd is met betonverhardingen. Van alle provincies heeft Noord-Brabant het grootste aandeel betonverhardingen onder haar beheer. Zij heeft daarmee veel praktische ervaring opgedaan en ook bijgedragen aan de verdere ontwikkeling en toepassingen van betonverhardingen. Zo worden (turbo)rotondes in provinciale wegen door de Provincie Noord-Brabant bijna standaard uitgevoerd in (doorgaand) gewapend beton. Ook gemeenten in Noord-Brabant maken inmiddels veelvuldig gebruik van de standaardomschrijvingen die door de provincie beschikbaar zijn gesteld.

De provincie besteedt elk jaar 40 à 50 miljoen euro voor infrastructurele werken, zowel nieuwbouw, reconstructie als onderhoud. In de komende jaren zal dat bedrag worden verdubbeld om het provinciale wegennet berijdbaar en Brabant bereikbaar te houden. Met dit extra geld zullen onder meer diverse omleggingen van dorpen en steden worden gerealiseerd.

Milieuwinst in gebruiksfase

De deelnemers werden in plenaire en parallelsessies geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen van beton voor wegverhardingen. Duurzaamheid was daarbij een belangrijke rode draad in het programma. Diverse sprekers benadrukten in de sessies over duurzaamheid dat niet alleen rekening moet worden gehouden met milieuaspecten met betrekking tot de aanleg, onderhoud en sloop van de constructie zelf (LCA-benadering), maar dat vooral de gebruiksfase en de gebruiker in ogenschouw genomen moeten worden. Daar is milieuwinst te halen.

Met name keynote speaker Leif Wathne van de American Concrete Pavement Association benadrukte in zijn presentatie zijn visie hierop. Het aandeel milieukosten van materialen voor aanleg is slechts een fractie van de milieukosten tijdens de gebruiksfase. Op vlakke en stijve verhardingen verbruiken met name vrachtwagens minder brandstof. Minder onderhoud geeft ook minder files, waarin brandstof nutteloos verloren gaat.

Prof. André Molenaar (TU Delft) kwam in zijn presentatie tot dezelfde conclusie, hij gaf aan dat bij sloop van oude betonwegen het materiaal zo hoogwaardig mogelijk moet worden hergebruikt. Met name ziet hij kansen bij toepassingen van geprefabriceerde wegverhardingen zoals Modieslab.

Nieuwe brochures

Tijdens deze dag werd een aantal nieuwe publicaties gepresenteerd:

 • Geoptimaliseerd Uitgeborsteld beton
 • In deze brochure worden de uitgangspunten en randvoorwaarden voor ontwerp en uitvoering behandeld om met uitgeborsteld beton tot optimale geluidreductie te komen.

 • Fietspaden een weloverwogen keuze

  Met het afwegingsmodel Wegen van CROW zijn de constructies voor fietspaden in beton, asfalt en tegels vergeleken. In deze BetonInfra Special wordt deze afweging uiteengezet.

 • BetonInfra special ‘Duurzame Betonwegen’

  Betonwegen worden in deze brochure beschreven vanuit de duurzaamheidsaspecten People, Planet & Profit, aangevuld met informatie over beleid en product. Tevens wordt een overzicht weergegeven van de beschikbare tools om tot duurzame keuzes te komen.

 • Poster ‘Wegwijs in normen voor Betonverhardingen.

  Een overzicht van alle normen die van belang zijn voor de realisatie van ter plaatse gestorte betonverhardingen.

Expositie

De belangstelling van exposanten voor de Betonwegendag was groot. In totaal waren er twintig stands van uiteenlopende bedrijven en organisaties. Om de buitenexpositie met een speciaal voor deze dag aangelegd stuk fietspad en een slipformpaver konden de deelnemers niet heen om bij de hoofdingang te komen. Tijdens de pauzes konden de deelnemers een Segway uitproberen.

Organisatie

De Betonwegendag werd georganiseerd door het Cement&BetonCentrum en CROW. Na ruim 13 jaar vond deze dag weer plaats. Beton voor verhardingen komt mede door de aandacht voor duurzaamheid en duurzaam inkopen steeds meer in de belangstelling: van fietspaden en bushaltes tot rotondes en provinciale wegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Cement&BetonCentrum