Bouw Sluiskiltunnel officieel van start

Op 5 oktober werd door mevrouw Karla Peijs, Commissaris van de Koningin in Zeeland, het officiële startsein gegeven voor de bouw van de Sluiskiltunnel in Zeeuws-Vlaanderen. Met een wervelende dansact gevolgd door het heien van een grote buispaal werd het startmoment op feestelijke wijze ingeluid. Na een periode van voorbereidende werkzaamheden is nu gestart met het bouwen van de tunnelinrit aan de oostzijde van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Hier wordt met behulp van buispalen en damwanden een bouwkuip gerealiseerd waar begin 2013 de tunnelboormachine zal starten met het boorproces.

Met de aanleg van de Sluiskiltunnel wordt het grootste verkeersknelpunt in Zeeland van dit moment opgelost. Volgens mevrouw Peijs is na de realisatie van deze tunnel het wachten voor de brug voorbij én is een belemmering weggenomen voor de economische ontwikkeling van de oostelijke oever van het Kanaal van Gent naar Terneuzen en voor de relatie tussen de havengebieden van Gent en Zeeland.

Tezamen met andere grote infrastructurele investeringen in de Kanaalzone wordt gewerkt aan het vergroten van de externe bereikbaarheid van deze regio. Dit biedt volgens de Commissaris van de Koningin geweldige kansen op het gebied van transport & logistiek en economische ontwikkeling, waaronder bio based economy.

Ook de burgemeester van Terneuzen, Jan Lonink, bevestigt het belang van deze logistieke ader voor de economische ontwikkeling. Het is een elementair onderdeel van de Kanaalzone en de infrastructuur, en meer dan dat. Het biedt potentie en nieuwe voordelen voor deze regio en daarbuiten. Want de effecten hiervan zullen direct en indirect ver doorklinken. Maar deze nieuwe verbinding is ook emotie. Hij voorkomt straks een belangrijke ergernis: het wachten voor de brug. Dat is ook de reden waarom deze tunnel door zo velen wordt gewenst. Ook in die zin brengt deze tunnel ons allen veel goeds.

Om dit tunnelproject succesvol te kunnen uitvoeren is volgens Tin Buis, directeur van de BV KKS, de opdrachtgever van het project, een goede samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer van groot belang. Daarbij hanteren we een nuchtere en gedegen aanpak, geen nieuwigheden, maar toch zijn er al een aantal innovatieve ideeën toegepast. Niet zozeer in de techniek, maar vooral in de processen daar omheen. Als eerste kan de oprichting een aparte BV genoemd worden. De Provincie Zeeland heeft hier het lef gehad om de BV KanaalKruising Sluiskil in het leven te roepen en die te belasten met het realiseren van deze nieuwe infrastructuur. Vernieuwend zijn ook het aanbestedingsproces dat werd gevolgd, de sterke nadruk op veiligheid en kwaliteit, en tot slot de wijze van samenwerken. Sleutelwoord daarbij is vertrouwen. Dat wil zeggen, dat opdrachtgever en opdrachtnemer er samen aan moeten werken om dat vertrouwen te vestigen en in stand te houden.

Jan de Jong, voorzitter van de Combinatieraad BAM-TBI, onderstreept het belang hiervan. Bouwen is mensenwerk en leidt alleen tot succes als iedereen de wil en wens deelt om een gezamenlijk doel te realiseren. Veiligheid en Kwaliteit zijn de pijlers waarop dit project rust. Bouwen is niet zonder risico’s. Voor de aannemer is de veiligheid van allen die betrokken zijn bij de bouw of hier mee in aanraking komen, de hoogste prioriteit in de bedrijfsvoering. Direct goed en altijd veilig werken is de ambitie die hij in dit project wil waarmaken.

De werkzaamheden, waaronder naast een geboorde tunnel ook de bijbehorende werken zoals de aansluitende wegen en twee ongelijkvloerse kruisingen, werden in november 2010 aanbesteed. Volgens de planning van de aannemer zal het gehele project in de zomer van 2015 worden opgeleverd.

De Sluiskiltunnel krijgt twee geboorde buizen van elk circa 1.150 meter lengte, die op een diepte van ruim 30 meter beneden NAP komen te liggen. De diameter van de buizen bedraagt aan de buitenzijde circa 11 meter, hetgeen vergelijkbaar is met de Westerscheldetunnel.

De Combinatie BAM-TBI wordt gevormd door een viertal werkmaatschappijen die deel uitmaken van de twee Nederlandse aannemers Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik en TBI Holdings B.V. te Rotterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BV KKS (Sluiskiltunnel)