Minder overlast werkzaamheden door trajectbenadering

Om de overlast van werkzaamheden op provinciale wegen zoveel mogelijk te beperken beoordeelt de provincie weggedeelten die de komende jaren onderhoud nodig hebben op verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Mocht deze beoordeling aanleiding geven om weggedeelten te verbeteren of uit te breiden, dan worden de daarvoor benodigde werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd met het onderhoud. Deze werkwijze wordt “trajectbenadering” genoemd.

Ook werkzaamheden van andere wegbeheerders, aan aansluitende wegen, worden meegenomen in deze benadering. Alle trajecten die onderzocht worden, evenals alle andere infrastructurele projecten van de provincie, staan in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI).

De provincie voert elke 6 jaar klein onderhoud en iedere 12 jaar groot onderhoud uit aan provinciale wegen.

Gedeputeerde Staten hebben op 27 september 2011 besloten het PMI 2012-2016 ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. Naar verwachting zal Provinciale Staten het PMI in november behandelen.

Trajectbenaderingsprojecten 2012-2016

N205, gedeelte N201-N207 in de gemeente Haarlemmermeer

N240, gedeelte N239 – N302 in de gemeente Medemblik

N241, gedeelte N242-N248 in de gemeenten Schagen en Niedorp

N243, gedeelte N242-A7 in de gemeenten Schermer, Beemster en Koggenland

N244, gedeelte A7-N247 in de gemeenten Purmerend, Beemster en Edam-Volendam

N247, gedeelte A10-N244 in de gemeenten Amsterdam, Waterland en Edam-Volendam

N248, gedeelte N249-N245 in de gemeenten Zijpe en Schagen

N302, gedeelte A7-Houtribdijk in de gemeenten Hoorn, Wervershoof, Stede Broec en Enkhuizen

N507, gedeelte N243-Heerhugowaard in de gemeenten Koggenland en Heerhugowaard

N512, gedeelte N9-bebouwde kom Bakkum in de gemeenten Alkmaar en Bergen

N515, gedeelte N246-Westerkoogweg, gemeente Zaanstad

N516, gedeelte Wibautstraat-Draaikolk, gemeenten Zaanstad en Oostzaan

N520, gedeelte N232-N201, gemeente Haarlemermeer

N521, gedeelte N201-burg. Wiegelweg, gemeente Uithoorn

N523, gedeelte N236-Eilandseweg, gemeenten Weesp en Wijdemeren

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland