Aanleg A4 raakt op stoom

In oktober gaat aannemerscombinatie A4 van start met het realiseren van een tijdelijke vaargeul ten westen van de Steenbergse haven. Met de tijdelijke vaargeul wordt de doorgang van en naar de haven van Steenbergen gedurende de bouwtijd van het aquaduct (ongeveer twee jaar) veiliggesteld voor de scheepvaart. Daarnaast wordt er gestart met het verwijderen van de bomen tussen het Laageinde en de N259, om later de A4 vanaf het viaduct bij Halsteren door te kunnen trekken. Volgens planning wordt dit deel van de A4 volgend jaar aangesloten op de N259 bij Dassenberg. Hierdoor worden de inwoners van Klutsdorp ontlast van het drukke verkeer voor hun deur.

Tijdelijke vaargeul in Steenbergsche Haven

De afgelopen weken zijn er diverse werkzaamheden verricht langs de Steenbergsche Haven. Allereerst is het asfalt van de dijk gehaald en zijn er bomen gekapt. Ook zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Hierna is de Westhavendijk afgegraven en het terrein bouwrijp gemaakt.

Een dezer dagen wordt gestart met het aanbrengen van damwanden die de functie van de dijk (aan de zijde Westhavendijk) tijdelijk gaan overnemen. Daarna worden baggerwerkzaamheden uitgevoerd om de tijdelijke vaargeul uit te graven. Vervolgens worden in de vaargeul ter versteviging damwanden en heipalen aangebracht. De werkzaamheden worden verspreid tussen oktober en januari uitgevoerd en zullen geluidshinder in de omgeving veroorzaken.

Bouwverkeer van en naar Steenbergsche Haven

Vanwege de werkzaamheden bij de Steenbergsche Haven is de Westhavendijk ter hoogte van de West Groeneweg sinds 1 september jl. tot eind 2013 afgesloten voor al het verkeer. Om het bouwverkeer vanaf volgend jaar vlot en veilig doorgang te geven naar de Steenbergsche Haven, is vorige week gestart met de aanleg van een bouwweg vanaf de tijdelijke rotonde in de N259 naar de locatie van het toekomstige aquaduct. De bouwweg is naar verwachting eind dit jaar gereed.

Werkzaamheden Laageinde/N259

Vanaf 3 oktober zal een start gemaakt worden met het kappen van bomen in de buurt van de huidige werkzaamheden bij het Laageinde. De werkzaamheden schuiven daarna op in noord-westelijke richting tot aan de N259. Er wordt twee weken gewerkt.

Hinder voor weggebruiker N259

Om de bomen vlak langs de N259 veilig te kunnen kappen zal tussen maandag 10 en vrijdag 14 oktober de rijstrook richting Dinteloord worden afgesloten. Dit gebeurt tussen 10.00 uur en 15.00 uur, buiten de spits. De N259 blijft tijdens de werkzaamheden open voor het verkeer in beide richtingen. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen. Ook blijft de N259 open voor fietsers. Zij worden via het westelijke fietspad langs de N259 geleid.

Overige werkzaamheden

In de maanden oktober en november worden enkele huizen aan de Zeelandweg-Oost, Steenbergse weg, Dinteloordseweg en de Drielindekensweg gesloopt om ruimte te maken voor de A4.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant