Werk aan Noordwesttangent is begonnen

Met het vlak maken van een bult zand op een kraan heeft de kersverse gedeputeerde Sietske Poepjes het officieel gemaakt: het werk aan de Noordwesttangent is begonnen. Samen met de opdrachtnemer gaf zij donderdag 22 september het startsein. “Mijn eerste handeling als gedeputeerde, dat voelt goed. Net als de eerste schop in de grond voor de Noordwesttangent; het werd tijd. Want deze regio verdient het om beter en gemakkelijker bereikbaar te worden”, aldus Poepjes.

 

Voor de Noordwesttangent is een bijzondere contractvorm gebruikt. “In de voorbereidingen van het project bleek dat er hogere kosten waren door onder andere het zout in de grond. Gelukkig bood de contractvorm de oplossing. De opdrachtnemer mocht namelijk zelf aangeven op welke manier hij de weg aanlegt. De oplossing die de combinatie heeft bedacht, zorgt er voor dat de weg binnen het beschikbare budget kan worden opgeleverd.”

De combinatie heeft een oplossing bedacht die zorgt dat er veel minder grond afgegraven hoeft te worden en dus ook minder aangevoerd hoeft te worden. Dat scheelt zo’n 10.000 vrachtauto’s die geen zand hoeven aan te voeren.

infrasite_insert_image_1

Naast het contract, is ook het funderingsmateriaal dat wordt gebruikt bijzonder. “Voor een deel van de weg gebruiken we vervuild slib uit de Wide Greons. Het slib is zo bewerkt dat het voldoet aan de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit. Er wordt dus geen schade toegebracht aan het milieu. ”Hergebruik van het slib is niet de enige duurzame oplossing. We maken straks weinig gebruik van verlichting, alleen wanneer het echt nodig is”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. “In aanvulling op het hergebruik van slib heeft de Combinatie ervoor gekozen de vrijkomende materialen zoals het op te breken asfalt, in te zetten voor de resterende fundering of voor recycle asfalt”,  zegt de projectmanager van de Combinatie

 

De weg wordt aangelegd door de combinatie KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort. In november 2013 zijn alle werkzaamheden klaar. Daarna worden de rotondes bij de aansluiting Koarnjum en Jelsum gemaakt. Deze rotondes moeten voor 1 juli 2014 klaar zijn.  

 

Noordwesttangent

De Noordwesttangent is de nieuwe verbindingsweg tussen de provinciale wegen N357 bij Stiens en de N383 tussen Marsum en Berltsum. Met de N383 sluit Noordwest-Fryslân direct aan op de rijksweg A31 (Leeuwarden-Harlingen) en via de toekomstige Haak om Leeuwarden wordt ook de rijksweg A32 (Leeuwarden-Heerenveen) eenvoudig en vlot bereikt. Ook het sluipverkeer in het gebied verdwijnt met de aanleg van de Noordwesttangent. Dat is goed voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in het betreffende gebied

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)