Vorstschade sneller gerepareerd met minder hinder

Rijkswaterstaat heeft in de winterperiode 2010-2011 wegen sneller gerepareerd. Dit was onder andere mogelijk door betere reparatiemethodes en aangepaste onderhoudscontracten met aannemers. Hierdoor kon afgelopen winter niet alleen sneller, maar ook kwalitatief beter worden gerepareerd.

Dit heeft bijgedragen aan minder hinder voor de weggebruiker. Ook is het aantal meldingen van schade aan voertuigen gedaald met 80%.

De kosten voor het repareren van de vorstschade in het afgelopen winterseizoen bedragen 22 miljoen euro tegen 22,5 miljoen in de winterperiode 2009-2010.

Onderzoek

Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de mogelijkheden om de vorstschade op lange termijn verder terug te dringen en de levensduur van asfalt te verlengen. Op dit moment loopt er onderzoek naar verjongingsmiddelen

Ook onderzoekt Rijkswaterstaat de mogelijkheid om beginnende schade aan het wegdek vroegtijdig te ontdekken met sensoren. Tot slot doet Rijkswaterstaat proeven met een asfaltmengsel waarin staalwol is verwerkt. Hiermee wordt getest of het mogelijk is om het bindmiddel in ouder en brosser wordend asfalt te verjongen en daarmee de levensduur te verlengen.

Rijkswaterstaat blijft werken aan verbeteringen op korte termijn, om ook de komende winter de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer: Innovatieprojecten wegonderhoud.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat