Werkzaamheden Marinus van Tyrusviaduct, Utrecht

Van maandag 5 september tot en met vrijdag 16 september voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan het Marinus van Tyrusviaduct. Dit viaduct over de A2 verbindt Strijkviertel met Papendorp en wordt onder andere voorzien van definitieve barriers en een ‘lightmark’. Deze lightmark is een opvallende lichtmast die speciaal ontworpen is voor deze locatie. Het verkeer ondervindt hinder van deze werkzaamheden in de vorm van afsluitingen.

De werkzaamheden starten op maandagochtend 5 september en duren tot vrijdagavond 16 september. In deze periode is de noordelijke poot van het viaduct, de OV-baan, beperkt beschikbaar. Er wordt een om-en-om regeling geplaatst over een lengte van ongeveer 300 meter.

Op de zuidelijke poot, het deel van het viaduct voor autoverkeer, wordt één rechtsafstrook, de rechter rijstrook, bij de verkeerslichten afgesloten. Er blijft één rijstrook beschikbaar. Deze afsluiting geeft naar verwachting geen overlast.

Het plaatsen van de ‘lightmark’ gebeurt in de avond en nacht van donderdag 8 september. In deze avond en nacht wordt het gehele viaduct afgesloten voor alle verkeer van 21.00 tot 06.00 uur. In geval van slechte weersomstandigheden worden de werkzaamheden uitgesteld.

Meer informatie

Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding en de vernieuwing van de A2 en aansluitende wegen. De capaciteit wordt vergroot waardoor de doorstroming verbetert. Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten hinder kan het publiek terecht op de landelijke informatielijn 0800-8002 (gratis) en op www.rijkswaterstaat.nl en/of www.utrechtbereikbaar.nl.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat