Voorbereidende werkzaamheden A15 van start

Het consortium ‘A-Lanes A15’ voert namens Rijkswaterstaat de werkzaamheden uit voor de verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Vanaf 1 september aanstaande wordt er op een aantal locaties gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze voorbereidende werkzaamheden omvatten het verleggen van kabels, het graven en dempen van watergangen, aanbrengen van zand en het inrichten van werkterreinen.

De werkzaamheden vinden plaats langs de A15, buiten de vangrail. Het verkeer ondervindt van deze werkzaamheden geen hinder.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren worden in de periode vanaf heden tot eind december 2011 op locaties in Hoogvliet, Pernis, Barendrecht, Albrandswaard en Charlois bomen gekapt. De vergunningen voor het kappen van de bomen zijn door de betreffende gemeenten verstrekt. Compensatie van de bomenkap door het planten van nieuwe bomen is op diverse plaatsen langs het tracé al aangebracht.

Het project A15 Maasvlakte-Vaanplein

De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein wordt tot eind 2015 aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal komt er 85 km extra rijstrooklengte bij en wordt er een nieuwe bredere Botlekbrug gebouwd. A-Lanes-A15, het consortium dat namens Rijkswaterstaat de werkzaamheden uitvoert, zal door slim plannen en bouwen de hinder als gevolg van de werkzaamheden minimaliseren. Daarnaast werkt De Verkeersonderneming door middel van verkeers- en mobiliteitsmaatregelen aan de vermindering van de bestaande files en de verbetering van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat