Tracebesluit A58 Eindhoven-Oirschot onherroepelijk na uitspraak RvS

Het Tracébesluit A58 Eindhoven-Oirschot is onherroepelijk geworden. De Raad van State heeft woensdag 27 juli de beroepen ongegrond verklaard die tegen het tracébesluit ingediend waren.

Sinds eind november 2010 is een derde rijstrook op de A58 geopend. De 6,5 kilometer lange strook is aangelegd tussen knooppunt Batadorp en de aansluiting Oirschot. Extra capaciteit op dit weggedeelte voorkomt filevorming aan de noordwest kant van de Randweg Eindhoven.

Sinds de opening van de Randweg Eindhoven vervolgen meer auto’s tegelijkertijd hun weg naar de A58, waardoor het verkeersaanbod groter is geworden. De Randweg Eindhoven is het kruispunt van belangrijke doorgaande noord-zuid (A2) en oost-west (A58 en A67) verbindingen. Door de aanleg van deze derde rijstrook kunnen automobilisten op dit traject vlot doorrijden. Dit traject was een van de 30 knelpunten die versneld worden aangepakt in het kader van de ‘Spoedaanpak wegen’.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat