Asfaltonderhoud provinciale wegen Utrecht

In de periode van augustus tot en met december 2011 voert de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan haar provinciale wegen. Het is een jaarlijks terugkerende klus waarbij elk jaar andere weggedeelten aan de beurt zijn voor een nieuwe laag asfalt.

Werkzaamheden

De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op voornamelijk hoofdrijbanen en op enkele op- en afritten naar Rijkswegen (A2 en A12) op diverse locaties in de provincie Utrecht. Voor de exacte locaties verwijzen wij naar de bijlage. Het betreft de volgende werkzaamheden:

• Verwijderen van markeringen

• Verwijderen van asfaltdeklagen d.m.v. frezen

• Aanbrengen van nieuwe asfaltdeklagen

• Aanbrengen van bermverhardingsblokken langs de N228 (gedeeltelijk)

• Aanbrengen van nieuwe markeringen

Ruim 30.000 ton asfalt

Dit jaar brengt de provincie Utrecht ruim 30.000 ton nieuw asfalt aan. Het oude asfalt wordt op verantwoorde wijze verwerkt. Hierbij gaat het teerhoudende asfalt naar een erkend verwerkingsbedrijf. Het niet-teerhoudende asfalt wordt afgevoerd naar de Asfaltcentrales in de provincie Utrecht waar het gebruikt wordt om nieuw asfalt te maken.

Informatie over de uitvoering

Aanwonenden en weggebruikers krijgen per locatie tijdig informatie over de begindatum, de aard en duur van het werk en over de hinder die het werk met zich meebrengt. Dat kan per locatie behoorlijk verschillen. Op de meeste locaties vinden de werkzaamheden gedurende de avond en nacht plaats. Hierdoor wordt verkeershinder zo veel mogelijk beperkt.

Bij enkele trajecten wordt er ook overdag en/of in het weekend gewerkt en zal de weg gedurende een korte periode worden afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt dan omgeleid. Met borden langs de weg en via publicaties, persberichten en bewonersbrieven informeert de provincie de omgeving tijdig over de werkzaamheden.

Daarnaast is informatie over de actuele wegwerkzaamheden te vinden op www.provincie-utrecht.nl/wegwerkzaamheden.U kunt ook contact opnemen met:

• T (030) 258 38 88 (infonummer wegwerkzaamheden provincie Utrecht)

• E wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Utrecht