Rijkswaterstaat en ProRail tekenen overeenkomst ecoducten A2 Weerterbergen

Rijkswaterstaat en ProRail hebben maandag 11 juli een overeenkomst getekend voor de realisatie van ecoducten over de A2 tussen Maarheeze en Weert en over de spoorlijn Eindhoven-Weert. Tevens wordt tussen deze ecoducten een ecologische verbinding gerealiseerd.

De aanleg van een ecologische verbinding ‘Weerter- en Budelerbergen’ vindt plaats in het kader van het Meerjarenprogrammering Ontsnippering (MJPO). De ecologische verbinding bestaat uit drie onderdelen:

• Een ecoduct over de A2 van 40 meter breed en een overspanning van 75 meter.

• Een ecoduct over de spoorlijn tussen Eindhoven en Weert van 40 meter breed.

• Een verbinding tussen deze twee ecoducten in de vorm van een aarden wal van ruim 200 meter.

De ecoducten zorgen voor een veilige overtocht van zoogdieren, amfibieën en reptielen.

Overeenkomst ProRail

Rijkswaterstaat en ProRail zijn overeengekomen dat ProRail belast is met de uitvoering van het project. Stichting Limburgs Landschap speelt ook een grote rol. Behalve dat de ecologische verbinding na oplevering (voorzien eind 2013) eigendom wordt van Stichting Het Limburgs Landschap, leveren zij ook de benodigde hoeveelheid grond aan voor de taluds en de aarden wal. Deze grond komt nog dit jaar vrij uit aangrenzende natuurgebieden.

Voorbereidende werkzaamheden, zoals bomenkap en grondverzet, starten in september 2011.

Zie voor meer informatie over het verbinden van natuurgebieden ook www.rijkswaterstaat.nl/wegen/natuur_en_milieu/verbinden_natuurgebieden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat