Milieudefensie teleurgesteld over uitspraak A4 Midden-Delfland

Milieudefensie is teleurgesteld over het besluit van de Raad van State waarin de bezwaren tegen de aanleg van de A4 Midden-Delfland van tafel worden geveegd. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat de Raad van State de luchtkwaliteit in het tracébesluit voldoende gewaarborgd vindt met als argument dat de A4 Midden-Delfland is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL).

De verkeersintensiteiten die in het NSL worden gehanteerd zijn systematisch onderschat, waardoor de uitstoot van NOX in de praktijk veel hoger zal uitvallen. Willem Verhaak van Milieudefensie: “Vanaf dag één dat de A4 Midden-Delfland wordt geopend zullen de luchtkwaliteitsnormen op het Kethelplein worden overschreden met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van omwonenden.

In het NSL wordt nog uitgegaan van de invoering van een kilometerheffing, terwijl dit kabinet die maatregel heeft geschrapt. En juist een kilometerheffing leidt tot minder autoverkeer en minder files en dus schonere lucht.

Milieudefensie zet alles op alles om te voorkomen dat dit najaar wordt besloten tot nog meer nieuwe wegen die het prachtige natuur- en recreatiegebied Midden-Delflandgebied zullen doorkruisen: de A13/A16 en de Blankenburgtunnel. Als die wegen worden aangelegd is de kans groot dat er de ontbrekende schakel – de A24 dwars door Midden-Delfland– eveneens wordt aangelegd.

Met het recent gepresenteerde plan ‘Bouwen aan een groene metropool’ laat Milieudefensie zien dat de files ook opgelost kunnen worden zonder aanleg van nieuw asfalt. Bij invoering van een regionale kilometer- en spitsheffing nemen de files af met maar liefst veertig procent. Bovendien wordt doorsnijding het Bergse Bos en Midden-Delfland voorkomen, wordt de lucht schoner (8,5 procent minder uitstoot NOx) en daalt de CO2-uitstoot met elf procent.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie

Milieudefensie teleurgesteld over uitspraak A4 Midden-Delfland | Infrasite

Milieudefensie teleurgesteld over uitspraak A4 Midden-Delfland

Milieudefensie is teleurgesteld over het besluit van de Raad van State waarin de bezwaren tegen de aanleg van de A4 Midden-Delfland van tafel worden geveegd. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat de Raad van State de luchtkwaliteit in het tracébesluit voldoende gewaarborgd vindt met als argument dat de A4 Midden-Delfland is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht (NSL).

De verkeersintensiteiten die in het NSL worden gehanteerd zijn systematisch onderschat, waardoor de uitstoot van NOX in de praktijk veel hoger zal uitvallen. Willem Verhaak van Milieudefensie: “Vanaf dag één dat de A4 Midden-Delfland wordt geopend zullen de luchtkwaliteitsnormen op het Kethelplein worden overschreden met alle gevolgen van dien voor de gezondheid van omwonenden.

In het NSL wordt nog uitgegaan van de invoering van een kilometerheffing, terwijl dit kabinet die maatregel heeft geschrapt. En juist een kilometerheffing leidt tot minder autoverkeer en minder files en dus schonere lucht.

Milieudefensie zet alles op alles om te voorkomen dat dit najaar wordt besloten tot nog meer nieuwe wegen die het prachtige natuur- en recreatiegebied Midden-Delflandgebied zullen doorkruisen: de A13/A16 en de Blankenburgtunnel. Als die wegen worden aangelegd is de kans groot dat er de ontbrekende schakel – de A24 dwars door Midden-Delfland– eveneens wordt aangelegd.

Met het recent gepresenteerde plan ‘Bouwen aan een groene metropool’ laat Milieudefensie zien dat de files ook opgelost kunnen worden zonder aanleg van nieuw asfalt. Bij invoering van een regionale kilometer- en spitsheffing nemen de files af met maar liefst veertig procent. Bovendien wordt doorsnijding het Bergse Bos en Midden-Delfland voorkomen, wordt de lucht schoner (8,5 procent minder uitstoot NOx) en daalt de CO2-uitstoot met elf procent.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie