Groen licht voor het gebied rond A4 Delft-Schiedam

“Een gebied van zeven vierkante kilometer tussen Delft en Schiedam krijgt een enorme impuls”, aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt van Verkeer en Vervoer. Zij reageert op de positieve uitspraak van de Raad van State waarmee de A4 tussen Delft en Schiedam kan worden aangelegd. “Dit is een mooi succes voor het Rijk, de provincie en lokale en regionale partijen. Zij zetten zich samen in voor een betere bereikbaarheid in combinatie met vergroting van de leefbaarheid, behoud van landschap en natuur en versterking van de economische positie van de zuidelijke Randstad.”

De aanleg van de zeven kilometer snelweg is van groot belang voor de bereikbaarheid van deze regio, waar vervoer en transport zo belangrijk zijn voor de economie. De aanleg gaat bovendien gepaard met een complete ontwikkeling van het gebied zoals afgesproken in de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Er komen wandel-, fiets- en ruiterpaden, kano- en skateroutes en een nieuw natuurgebied. Het cultuurlandschap krijgt meer openheid en met de landbouw worden afspraken gemaakt voor een duurzame en economisch gezonde toekomst. Het sluipverkeer met bijbehorende verkeersonveiligheid zal afnemen. Verder komt tussen Vlaardingen en Schiedam een nieuw stadspark met recreatieve voorzieningen. Tot slot zal de leefbaarheid bij Overschie verbeteren. In totaal investeert de provincie Zuid-Holland 40 miljoen euro om de kwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken.

De Bondt constateert dat door de samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en belanghebbenden eindelijk het laatste stuk A4 kan worden aangelegd. “Er ligt een zorgvuldig opgesteld Tracébesluit voor de snelweg waarbij alle partijen zijn betrokken voor precieze afspraken over de inpassing van weg, inclusief garanties voor geluid, zicht en luchtkwaliteit. Die afspraken staan in het vandaag goedgekeurde Tracébesluit en in aanvulling daarop, de Bestuursovereenkomst IODS.” In 2015 zal de A4 Delft-Schiedam open gaan voor verkeer.

De organisaties die aan IODS werken zijn: ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Zuid-Holland, gemeenten Midden-Delfland, Schiedam, Vlaardingen, Delft, Maassluis, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, VNO-NCW West, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord, ANWB en Woonplus Schiedam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland

Groen licht voor het gebied rond A4 Delft-Schiedam | Infrasite

Groen licht voor het gebied rond A4 Delft-Schiedam

“Een gebied van zeven vierkante kilometer tussen Delft en Schiedam krijgt een enorme impuls”, aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt van Verkeer en Vervoer. Zij reageert op de positieve uitspraak van de Raad van State waarmee de A4 tussen Delft en Schiedam kan worden aangelegd. “Dit is een mooi succes voor het Rijk, de provincie en lokale en regionale partijen. Zij zetten zich samen in voor een betere bereikbaarheid in combinatie met vergroting van de leefbaarheid, behoud van landschap en natuur en versterking van de economische positie van de zuidelijke Randstad.”

De aanleg van de zeven kilometer snelweg is van groot belang voor de bereikbaarheid van deze regio, waar vervoer en transport zo belangrijk zijn voor de economie. De aanleg gaat bovendien gepaard met een complete ontwikkeling van het gebied zoals afgesproken in de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Er komen wandel-, fiets- en ruiterpaden, kano- en skateroutes en een nieuw natuurgebied. Het cultuurlandschap krijgt meer openheid en met de landbouw worden afspraken gemaakt voor een duurzame en economisch gezonde toekomst. Het sluipverkeer met bijbehorende verkeersonveiligheid zal afnemen. Verder komt tussen Vlaardingen en Schiedam een nieuw stadspark met recreatieve voorzieningen. Tot slot zal de leefbaarheid bij Overschie verbeteren. In totaal investeert de provincie Zuid-Holland 40 miljoen euro om de kwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken.

De Bondt constateert dat door de samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en belanghebbenden eindelijk het laatste stuk A4 kan worden aangelegd. “Er ligt een zorgvuldig opgesteld Tracébesluit voor de snelweg waarbij alle partijen zijn betrokken voor precieze afspraken over de inpassing van weg, inclusief garanties voor geluid, zicht en luchtkwaliteit. Die afspraken staan in het vandaag goedgekeurde Tracébesluit en in aanvulling daarop, de Bestuursovereenkomst IODS.” In 2015 zal de A4 Delft-Schiedam open gaan voor verkeer.

De organisaties die aan IODS werken zijn: ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Zuid-Holland, gemeenten Midden-Delfland, Schiedam, Vlaardingen, Delft, Maassluis, Stadsgewest Haaglanden, Stadsregio Rotterdam, VNO-NCW West, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Noord, ANWB en Woonplus Schiedam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland