2 miljoen subsidie voor vier innovatieve in-car praktijkproeven

Op 6 juli 2011 is het subsidieprogramma Brabant in-car II officieel van start gegaan. In vier zorgvuldig geselecteerde praktijkproeven testen bedrijven, kennisinstellingen, wegbeheerders en automobilisten innovatieve in-car oplossingen in de Brainport-regio. De focus ligt op intelligente systemen die het gedrag van weggebruikers positief kunnen beïnvloeden. Doel is het verkeer vlotter, veiliger, schoner én comfortabeler te maken. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven steunen de proeven met in totaal € 2 miljoen.

In de praktijkproeven wordt onderzocht hoe weggebruikers in de auto – oftewel in-car– van de juiste, persoonlijke (verkeers)informatie kunnen worden voorzien. Vaak is het voertuig zelf ook bron van informatie. Dit levert persoonlijke adviezen en maatregelen op, waarmee zowel weggebruikers als wegbeheerders hun voordeel doen. Met het programma, dat tot en met november 2012 loopt, is meer dan € 5 miljoen gemoeid. Bovenop de € 2 miljoen subsidie investeren de samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen ruim € 3 miljoen. Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant coördineert het subsidieprogramma.

Marktpotentie

De vier projecten zijn geselecteerd uit acht voorstellen van consortia van bedrijven en kennisinstellingen. De voorstellen zijn beoordeeld door vertegenwoordigers van de drie subsidieverstrekkers, Connekt en de ANWB. De vier gekozen projecten scoorden het hoogst op aspecten als innovatie, maatschappelijk relevante toepassing en marktpotentie.

Het subsidieprogramma is in lijn met het overheidsbeleid om technologische ontwikkelingen maximaal in te zetten om het verkeer op een slimme manier over de weg te leiden. De aanleg van wegen kost veel tijd en geld en lost niet alle mobiliteitsproblemen op. Investeren in ‘benutten’, zoals dat gebeurt in de projecten van Brabant in-car II, levert een wezenlijke bijdrage aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

De vier projecten

  • SMART In-Car: NXP i.s.m. IBM, Navteq, Beijer Automotive, TASS, LaQuSo, TU/e en Rijkswaterstaat
  • Radio Dynamic Speed Advise: Amaryllo i.s.m. Be-Mobile
  • ParckR, In-car Truck Parking Occupancy Information: RappTrans i.s.m. Navteq en Peek Traffic
  • CONTRAST, de Connected Car van Deurne naar Eindhoven: TNO i.s.m. Peek Traffic en TomTom
  • Auteur: Redactie Infrasite

    Bron: Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant