Rasenberg stapt naar niveau 5 van de CO2-prestatieladder

– Rasenberg is gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder

– Voor het behalen van het certificaat heeft Rasenberg inzicht in de eigen CO2-footprint, neemt zij reductiemaatregelen en neemt zij initiatieven om met derden zowel in de keten als in de branche CO2-uitstoot te reduceren.

– SKOA beloont bedrijven die niveau 5 behaalt hebben met 10% fictieve korting bij aanbestedingen.

In nog geen jaar tijd is Rasenberg Holding van niveau 3 naar niveau 5 van de CO2-prestatieladder gestapt. Hiermee heeft het bedrijf het hoogste niveau bereikt. De certificering geldt voor alle Nederlandse werkmaatschappijen die onderdeel zijn van Rasenberg Holding. Op 23 juni 2011 reikte Wim van Heeswijk, van certificerende instantie KIWA, het certificaat uit aan Geert Aerts, algemeen directeur van Rasenberg Holding.

Prestatie

“Een prestatie”, noemde de heer Van Vreeswijk het resultaat dat Rasenberg het afgelopen jaar neerzette. “Door de ambitieuze doelstelling, gaf Rasenberg zichzelf geen eenvoudige opgave. Mede omdat niveau 5 intensieve communicatie met de omgeving vereist.” Naast de CO2- en energiereductie van het eigen bedrijf (niveau 3), bekommert Rasenberg zich ook om het reductiegedrag van haar omgeving (niveau 5). Geert Aerts benadrukte dat Rasenberg er nog niet is, nu niveau 5 behaald is. “Om niveau 5 te behouden moeten we continu blijven werken aan het reduceren van CO2-uitstoot.”

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een initiatief van ProRail en sinds maart 2011 eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKOA). De ladder beloont opdrachtnemers met een klimaatbewuste bedrijfsvoering. De CO2-prestatieladder stelt eisen op het gebied van inzicht in de eigen CO2-footprint, het treffen van maatregelen om de eigen CO2-uitstoot te reduceren en het nemen van initiatieven om de CO2-emissie in de keten terug te dringen.

Voordelen

Niveau 5 van de CO2-prestatieladder staat gelijk aan een fictieve korting van 10% bij aanbestedingen. Daarnaast reduceert Rasenberg kosten wanneer ze haar energieverbruik reduceert.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rasenberg Beheer B.V.