Provinciale Staten stellen structuurvisie Brainport Oost vast

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft de structuurvisie Brainport Oost voor de ruimtelijke ontwikkeling van het oostelijk deel van de regio Eindhoven-Helmond, goedgekeurd.

Hiermee is de structuurvisie vastgesteld. In de visie wordt gekozen voor de tracézone voor de Noordoostcorridor, namelijk het Wihelmina-alternatief met opwaardering van de N279. Tevens wordt de keuze gemaakt voor ruimte voor ontwikkeling van werklocaties in het oostelijk deel van de regio, namelijk Varenschuur, BZOB-bos en Bemmer IV.

Een vijftal moties voor aanpassing van de structuurvisie, ingediend door PvdA, Groen Links, Partij voor de Dieren, D66, Partij voor de Dieren, behaalden geen meerderheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant