IVW publiceert jaarverslag 2010

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft haar jaarverslag over 2010 gepubliceerd. In dit verslag kijkt de inspectie terug op de ontwikkelingen binnen de verschillende domeinen scheepvaart, luchtvaart, rail- en wegvoer en waterbeheer.

Het afgelopen jaar is de inspectie doorgegaan met de ontwikkeling van risicogestuurd toezicht. Met ondertoezichtstaanden die gemotiveerd zijn om hun verplichtingen goed na te leven, wil de inspectie handhavingsconvenanten sluiten. In 2010 heeft de IVW hier een begin mee gemaakt en de eerste convenanten gesloten met bedrijven in het wegvervoer en de koopvaardij.

De inspectie is ook begonnen met het programma om bedrijven die frauderen harder aan te pakken. In 2010 was de aandacht vooral gericht op het beroepsgoederenvervoer waar het aantal fraudes met de digitale tachograaf lijkt toe te nemen, en op de opsporing van illegale taxichauffeurs.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
U vindt het jaarverslag in Infrasite Documents!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

IVW publiceert jaarverslag 2010 | Infrasite

IVW publiceert jaarverslag 2010

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft haar jaarverslag over 2010 gepubliceerd. In dit verslag kijkt de inspectie terug op de ontwikkelingen binnen de verschillende domeinen scheepvaart, luchtvaart, rail- en wegvoer en waterbeheer.

Het afgelopen jaar is de inspectie doorgegaan met de ontwikkeling van risicogestuurd toezicht. Met ondertoezichtstaanden die gemotiveerd zijn om hun verplichtingen goed na te leven, wil de inspectie handhavingsconvenanten sluiten. In 2010 heeft de IVW hier een begin mee gemaakt en de eerste convenanten gesloten met bedrijven in het wegvervoer en de koopvaardij.

De inspectie is ook begonnen met het programma om bedrijven die frauderen harder aan te pakken. In 2010 was de aandacht vooral gericht op het beroepsgoederenvervoer waar het aantal fraudes met de digitale tachograaf lijkt toe te nemen, en op de opsporing van illegale taxichauffeurs.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
U vindt het jaarverslag in Infrasite Documents!

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)