Minster investeert in innovatieve mobiliteit Stadsregio Arnhem Nijmegen

Minister Schulz Van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaat de komende jaren flink investeren in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dat heeft zij in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Onze regio is één van de gebieden waar de minister haar aandacht op richt. Al jaren vertonen de problemen op het wegennet binnen de stadsregio overeenkomsten met die van de Randstad. Daarom wil de minister investeren in het beter benutten van infrastructuur en zoeken naar innovatieve concepten.

Beter benutten

Het programma Beter Benutten is één van de speerpunten van beleid van I&M. Hierbij gaat het om het beter gebruik maken van de bestaande infrastructuur, zoals het vaker en langer openstellen van spitsstroken. Samenwerking en afstemming zijn hierbij belangrijk en dat sluit uitstekend aan op de jarenlange ervaring die de Stadsregio Arnhem Nijmegen hiermee heeft opgebouwd. De komende jaren blijft in deze regio de problematiek nog groot, onder andere door de bouwopgave (woningbouw en werkzaamheden aan weg en spoor). Het is een uitdaging voor de regio om deze problemen het hoofd te bieden. Zij ziet de handreiking van de minister als een enorme impuls.

Samen Leidend In Mobiliteit

Met het SLIM- programma probeert de stadsregio het ‘bereikbaarheidsleed’ te verzachten. Dit doet zij met verkeerds- en mobiliteitsmanagement en innovatieve projecten. Hieronder vallen kleine verkeersmaatregelen, het afstemmen van werkzaamheden, maar ook de inzet van flankerende maatregelen, waaronder SLIM Prijzen en mobiliteitsmanagement. De Minister heeft in haar brief aangegeven te willen doorbouwen op deze bestaande initiatieven.

De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. In het najaar moet er een maatregelenpakket liggen op basis waarvan de regionale partners en het Rijk een besluit kunnen nemen. Voor de regio biedt het Beter Benutten beleid een kans om een aantal belangrijke projecten te versnellen en om voorop te blijven lopen bij het oplossen van mobiliteitsproblemen. Daarnaast kan ook de focus worden verbreed naar bijvoorbeeld de logistieke sector.

Apps

Bert Jenne, portefeuillehouder mobiliteit van Stadsregio Arnhem Nijmegen: ‘Dit is een mooie kans voor ons. We kunnen samen met private en regionale partners innovatieve concepten neerzetten. Om het verkeer op onze regionale wegen bij grote drukte in beweging te houden moet je flexibel kunnen omgaan met beschikbare capaciteit en de snelheden die daarbij passen. Het aanbieden en inwinnen van verkeersinformatie via apps kunnen de automobilist hierbij helpen. Ik ben heel blij met de rol die wij mogen vervullen!’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)