Eerste mensen door de Tweede Coentunnel

Dinsdag 31 mei 2011 vond de officiële opening plaats van de sluitvoeg van de Tweede Coentunnel onder het Noordzeekanaal. De sluitvoeg is het verbindingsstuk tussen het derde en vierde tunnelelement waardoor deze tunnelelementen nu aan elkaar zijn gekoppeld. Het is een nieuwe mijlpaal in de aanleg van de tunnel, omdat het nu mogelijk is van de ene oever van het Noordzeekanaal door de tunnel naar de andere oever te lopen.

Het openen van de sluitvoeg vond plaats na een symbolische handeling. Hierbij liepen medewerkers van Rijkswaterstaat vanaf de zuidzijde van de tunnel en de medewerkers van de aannemer Coentunnel Construction vanaf de noordzijde als eerste door de Tweede Coentunnel elkaar tegemoet. Door in de Tweede Coentunnel aan beide zijde van de sluitvoeg met hamers op de aanwezige deuren te kloppen, gingen deze open en schudden de aannemer en Rijkswaterstaat elkaar de hand.

Met de aanleg van de Tweede Coentunnel en Westrandweg zorgt Rijkswaterstaat voor een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Nadat de Tweede Coentunnel en Westrandweg in 2013 gereed zijn, wordt de bestaande Coentunnel gerenoveerd. In 2014 is het volledige tracé open voor het verkeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland