Nederland alvast vooruit met extra lange vrachtwagens

Extra lange en zware vrachtwagens worden in Nederland toegestaan op de weg. Uit uitgebreide proeven blijkt dat dit type vrachtwagen zuiniger en dus goedkoper en schoner is dan gewone vrachtwagens. Met dit besluit loopt minister Schultz van Haegen (Infra en Milieu) vooruit op Europa, die internationaal transport met deze voertuigen nog verbiedt. “Het is onbegrijpelijk dat de Europese Unie wel ambities toont om wat te doen aan efficiënt transport, maar deze kans laat liggen,” aldus Schultz van Haegen.

Afgelopen jaar reden er in Nederland 400 extra lange en zware vrachtwagens (LZV’s). In dat jaar hebben ze 20 miljoen vrachtauto kilometers bespaard. Door LZV’s niet langer in een proef, maar permanent toe te staan, wordt het voor de transport sector interessant om hierin te investeren. Schultz van Haegen: “Doordat er per LZV meer vervoerd kan worden, dragen deze vrachtwagens bij aan een betere benutting van de weg, lagere transportkosten en minder belasting voor het milieu”.

De Nederlandse regering pleit in Europa al jaren voor het toestaan van LZV’s in het Europese wegtransport. Minister Schultz van Haegen wil met deze stap het signaal richting Europa afgeven dat het gebruik van LZV’s een positieve impuls voor het wegtransport is. Op dit moment spreekt de EU, in het kader van het Witboek Transport, over nieuwe voorstellen op het gebied van wegtransport. De inzet van Nederland is om barrières in regelgeving zo snel mogelijk aan te pakken. Hierbij wordt ook gedacht aan het toestaan van aerodynamischer vormgeving van trucks en aan vrije cabotage in heel Europa. Bij dat laatste kunnen buitenlandse chauffeurs in andere landen transport verrichten. Schultz: “Het zijn dit soort regels die grote belemmeringen vormen voor onze sterke Nederlandse transportsector, maar ook voor efficiënt vervoer in Europa. Het zijn de quick wins voor de Europese transportsector.”

Een LZV is een vrachtwagen van maximaal 25,25 meter, in plaats van de gebruikelijke 18,75 meter en weegt maximaal 60 ton in plaats van 50 ton. Daardoor kan een LZV tot 60% meer vervoeren dan een gewone vrachtwagen. In vergelijking tot een gewone vrachtwagen kan een LZV tot 27% aan CO2 uitstoot besparen. Om de verkeersveiligheid te waarborgen moeten de chauffeurs van een LZV een extra examen afleggen en worden er eisen gesteld aan de voertuigen en routes. Buiten Nederland rijden er in Zweden en Finland permanent LZV’s en in Duitsland, Denemarken en Noorwegen op proef. Tegenstanders van LZV’s vrezen dat het toestaan van deze efficiëntere vrachtwagens, transport over het spoor ontmoedigt. Nederland staat op het standpunt dat élke vorm van transport zo efficiënt mogelijk moet zijn en dat water, spoor en weg elkaar vooral aanvullen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)