Resultaat Spoedaanpak: weggebruiker miljoenen uren minder in de file

De Spoedaanpak Wegen werpt zijn vruchten af. Doel van de Spoedaanpak is om de aanleg van wegen uit het slop te trekken door een versnelde aanpak van dertig grote fileknelpunten. Van de reeds geopende rijstroken werd de aanleg gemiddeld een jaar versneld waardoor de automobilist 3,4 miljoen uren minder in de file staat. Dit komt overeen met 60 miljoen euro aan maatschappelijke baten. Minister Schultz van Haegen maakte dit vandaag bekend bij de afronding van het programma.

16 projecten al geopend

Nadat de besluitvorming rond wegprojecten in 2007 vastliep in regelgeving, werd in 2008 de Spoedaanpak gestart. Doelstelling van de Spoedaanpak was om in mei 2011 dertig projecten versneld te zijn gestart en daarvan al tien projecten te hebben opgeleverd. Vandaag maakte minister Schultz van Haegen (Infra en Milieu) bekend dat de weggebruiker niet op tien, maar al op zestien trajecten van de verbrede wegen gebruik kan maken. Daar tegenover staat dat niet op dertig, maar op 28 plaatsen de schop de grond in is gegaan.

‘De weggebruikers hebben hun uren terug’

Minister Schultz: “Rijkswaterstaat en de aannemers hebben de weggebruiker weer hun tijd teruggegeven”. Vandaag ronden we de Spoedaanpak af, maar blijven we met hetzelfde vuur doorbouwen. Deze kabinetsperiode zorg ik voor nog eens 800 kilometer nieuw asfalt.”

Werk gaat door

Op twaalf trajecten wordt nog hard gewerkt aan de weg in het kader van de Spoedaanpak. De vooruitzichten voor die trajecten zijn ook gunstig. Zo kan het verkeer over de A4 tussen Burgerveen en Leiden al in 2012 over een verbrede weg rijden, in plaats van de geplande 2014. Bij twee projecten zijn de werkzaamheden nog niet gestart. De minister besloot om voor de wegverbreding op de A2 Den Bosch – Eindhoven meer tijd te nemen voor het verwerken van inspraakreacties om zo tot een beter tracébesluit te komen. Dit staat de tijdige gefaseerde oplevering vanaf 2012 niet in de weg. Voor het traject A1 ’t Gooi heeft de Raad van State bepaald dat een geluidsonderzoek over moet. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat de geplande opening eind 2011 gehaald wordt.

Vandaag 6 trajecten geopend en 3 schoppen gezet

Schultz van Haegen maakte deze resultaten bekend bij de afsluiting van de Spoedaanpak langs de A28 bij Zwolle. Hier zette ze de laatste drie schoppen en knipte ze de laatste zes lintjes van het programma. Dit deed ze samen met met Guido van Woerkom van de ANWB en Alexander Sakkers van TLN.

Langs de A28 opende de Minister vandaag de verbreding van de A28 tussen Zwolle en Meppel, de Poort naar Noord. Deze vormt een belangrijke ontsluitingsader voor noord- en noordoost-Nederland. Met het verbreden van dit traject is een belangrijk fileknelpunt aangepakt en een grote verbetering van de bereikbaarheid van Noord-Nederland gerealiseerd (“De Poort naar Noord”). Eind april werd de A1 Watergraafsmeer – Diemen en de A1/A6 Diemen – Muiderberg – Almere Stad West al voor het verkeer opengesteld. Daarnaast maakte ze bekend dat eind mei nog eens 3 trajecten open zullen zijn:

• De A4 Badhoevedorp-Nieuwe Meer;

• De A10 Nieuwe Meer-Amstel en

• De A2 Urmond – Maasbracht

Daarnaast verrichtte de Minister ook de starthandeling voor de laatste drie schoppen die binnen de Spoedaanpak worden gezet:

• A28 Utrecht- Amersfoort

• A12 Waterberg-Velperbroek

• A27 Lunetten-Rijnsweerd

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)