De auto denkt mee via slim kastje in dashboard

Nederlands innovaties maken autorijden makkelijker, zuiniger en veiliger

Een groep van negen Nederlandse ondernemingen is in samenwerking met vier universiteiten erin geslaagd voertuigen slimmer, zuiniger en veiliger te maken. Auto’s, vrachtwagens, bussen en motoren kunnen binnenkort met elkaar èn met de omgeving communiceren om files te voorkomen, ongevallen real time door te geven aan hulpdiensten en informatie over de toestand op de weg enkele kilometers verder te projecteren op een scherm in de auto. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de nieuwste technologie die is samengevoegd in een betaalbaar kastje dat in het dashboard van vrijwel iedere auto past.

Dit is het resultaat van een aantal jaren van onderzoek waarin het samenwerkingsverband met de naam SPITS (Strategic Platform for Intelligent Traffic Systems) met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de kennis en innovatiekracht van Nederlandse ondernemingen en universiteiten bij elkaar heeft gebracht. SPITS heeft daarmee een Europese standaard neergezet die eenvoudig wereldwijd door de automotive-industrie en overheden kan worden ingevoerd.

Bij autoproducenten neemt de behoefte toe om hun auto’s slimmer, zuiniger en veiliger te maken. Consumenten verwachten steeds meer multimediale mogelijkheden, terwijl vervoersbedrijven 24/7 geïnformeerd willen worden over vrachttijden. Overheden hebben de ambitie om minder uitstoot, minder files en minder ongelukken te realiseren. Voor al deze behoeftes ontbreekt nu echter een gezamenlijk platform. Met SPITS is dat nu wel mogelijk en komt een flexibele aanpak op de markt die aan ieders behoefte voldoet. SPITS heeft alle technologie in de afgelopen jaren verfijnd en verkleind waardoor de omvangrijke apparatuur nu net zo groot is als een ingebouwd navigatiesysteem en daardoor ook betaalbaar is geworden voor de consument. Tevens is ‘state-of-the-art’ technologie toegepast waardoor de apparatuur zo veilig mogelijk is en transacties zonder veel problemen gedaan kunnen worden.

Treintje rijden met vooruitkijkspiegel
SPITS heeft in de afgelopen jaren onder andere gewerkt aan technologie die ervoor zorgt dat auto’s ‘treintje’ kunnen rijden. Sluit achter aan op de snelweg, en de auto rijdt zelf. Zonder tussenkomst van de bestuurder. Via dit zogeheten coöperatief rijden worden veel spookfiles voorkomen en verbetert de doorstroming. Daarnaast zijn stoplichten ontwikkeld die aan een naderende auto doorgeven hoe hard ze moeten rijden om een groene golf te krijgen. Verder heeft SPITS een systeem gebouwd waarmee de informatie van matrixborden op een beeldscherm in de auto wordt getoond. Daarnaast is een ‘vooruitkijkspiegel’ ontwikkeld die aangeeft hoe druk het over een aantal kilometers is.

SPITS toont haar innovaties tijdens de Automotive Week van 15 tot en met 17 mei te Eindhoven en Helmond. Tijdens road shows rijden auto’s met alle ingebouwde innovaties op een route tussen de twee steden om de werking van de nieuwe technologiëen te aan te tonen.

Open platform
Het doel van SPITS is een open, schaalbaar en vooral betaalbaar platform voor toekomstige verkeerssystemen te ontwikkelen. Hierbij zijn ook nieuwe technieken in coöperatief rijden en mobiliteit verkend. Door slim gebruik te maken van bestaande standaarden en het opstellen van pragmatische oplossingen en architecturen is er een toolkit opgeleverd dat eenvoudig door de industrie gebruikt kan worden. Niet alleen in Nederland, maar SPITS ambieert om hét platform te leveren voor cooperatief rijden in Europa. Om te laten zien dat het platform niet alleen theoretisch werkt, hebben de verschillende partners concrete oplossingen gebouwd voor de verschillende markten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Automotive Week 2011 toont innovaties in mobiliteit

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SPITS Platform voor slimme mobiliteit

De auto denkt mee via slim kastje in dashboard | Infrasite

De auto denkt mee via slim kastje in dashboard

Nederlands innovaties maken autorijden makkelijker, zuiniger en veiliger

Een groep van negen Nederlandse ondernemingen is in samenwerking met vier universiteiten erin geslaagd voertuigen slimmer, zuiniger en veiliger te maken. Auto’s, vrachtwagens, bussen en motoren kunnen binnenkort met elkaar èn met de omgeving communiceren om files te voorkomen, ongevallen real time door te geven aan hulpdiensten en informatie over de toestand op de weg enkele kilometers verder te projecteren op een scherm in de auto. Hiervoor is gebruikt gemaakt van de nieuwste technologie die is samengevoegd in een betaalbaar kastje dat in het dashboard van vrijwel iedere auto past.

Dit is het resultaat van een aantal jaren van onderzoek waarin het samenwerkingsverband met de naam SPITS (Strategic Platform for Intelligent Traffic Systems) met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de kennis en innovatiekracht van Nederlandse ondernemingen en universiteiten bij elkaar heeft gebracht. SPITS heeft daarmee een Europese standaard neergezet die eenvoudig wereldwijd door de automotive-industrie en overheden kan worden ingevoerd.

Bij autoproducenten neemt de behoefte toe om hun auto’s slimmer, zuiniger en veiliger te maken. Consumenten verwachten steeds meer multimediale mogelijkheden, terwijl vervoersbedrijven 24/7 geïnformeerd willen worden over vrachttijden. Overheden hebben de ambitie om minder uitstoot, minder files en minder ongelukken te realiseren. Voor al deze behoeftes ontbreekt nu echter een gezamenlijk platform. Met SPITS is dat nu wel mogelijk en komt een flexibele aanpak op de markt die aan ieders behoefte voldoet. SPITS heeft alle technologie in de afgelopen jaren verfijnd en verkleind waardoor de omvangrijke apparatuur nu net zo groot is als een ingebouwd navigatiesysteem en daardoor ook betaalbaar is geworden voor de consument. Tevens is ‘state-of-the-art’ technologie toegepast waardoor de apparatuur zo veilig mogelijk is en transacties zonder veel problemen gedaan kunnen worden.

Treintje rijden met vooruitkijkspiegel
SPITS heeft in de afgelopen jaren onder andere gewerkt aan technologie die ervoor zorgt dat auto’s ‘treintje’ kunnen rijden. Sluit achter aan op de snelweg, en de auto rijdt zelf. Zonder tussenkomst van de bestuurder. Via dit zogeheten coöperatief rijden worden veel spookfiles voorkomen en verbetert de doorstroming. Daarnaast zijn stoplichten ontwikkeld die aan een naderende auto doorgeven hoe hard ze moeten rijden om een groene golf te krijgen. Verder heeft SPITS een systeem gebouwd waarmee de informatie van matrixborden op een beeldscherm in de auto wordt getoond. Daarnaast is een ‘vooruitkijkspiegel’ ontwikkeld die aangeeft hoe druk het over een aantal kilometers is.

SPITS toont haar innovaties tijdens de Automotive Week van 15 tot en met 17 mei te Eindhoven en Helmond. Tijdens road shows rijden auto’s met alle ingebouwde innovaties op een route tussen de twee steden om de werking van de nieuwe technologiëen te aan te tonen.

Open platform
Het doel van SPITS is een open, schaalbaar en vooral betaalbaar platform voor toekomstige verkeerssystemen te ontwikkelen. Hierbij zijn ook nieuwe technieken in coöperatief rijden en mobiliteit verkend. Door slim gebruik te maken van bestaande standaarden en het opstellen van pragmatische oplossingen en architecturen is er een toolkit opgeleverd dat eenvoudig door de industrie gebruikt kan worden. Niet alleen in Nederland, maar SPITS ambieert om hét platform te leveren voor cooperatief rijden in Europa. Om te laten zien dat het platform niet alleen theoretisch werkt, hebben de verschillende partners concrete oplossingen gebouwd voor de verschillende markten.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Automotive Week 2011 toont innovaties in mobiliteit

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SPITS Platform voor slimme mobiliteit