A4 Delft-Schiedam: verleggen drinkwaterleiding

werkzaamheden ter voorbereiding van de aanleg van de A4

In opdracht van Rijkswaterstaat start Evides Waterbedrijf met het verleggen van een drinkwaterleiding onder het zandlichaam nabij de Zuidkade in Midden-Delfland ten behoeve van de aanleg van de A4. De werkzaamheden beginnen 16 mei en zijn uiterlijk september 2011 afgerond. Voor het project A4 Delft-Schiedam is eind 2010 gestart met voorbereidende werkzaamheden.

Het ging om het verleggen van 3 kabels en leidingen onder het zandlichaam bij de Oostveenseweg in Midden Delfland. Deze 3 leidingen zijn inmiddels verlegd. De aannemer is tot begin april bezig met het verwijderen van het bouwterrein aan de Oostveenseweg.

Om de A4 Delft-Schiedam te realiseren, is het noodzakelijk om de kabels en leidingen te verleggen. Rijkswaterstaat heeft in totaal 4 eigenaren van kabels en leidingen gevraagd om ze vooraf te verleggen. Door deze kabels en leidingen vooraf te verleggen, voorkomt Rijkswaterstaat vertraging als de aannemer straks daadwerkelijk aan de slag gaat om de A4 aan te leggen. Het gaat dus om voorbereidende werkzaamheden.

Bij de Zuidkade wordt een nieuwe kruising aangelegd voor de 812mm stalen drinkwaterleiding van waterleidingbedrijf Evides.

De aannemer die de werkzaamheden namens Evides Waterbedrijf gaat uitvoeren, zal lokale wegen zo veel mogelijk ontzien. Vanaf het einde van de A4/Kruithuisweg in Delft gaat de aannemer het bestaande zandlichaam gebruiken als aan- en afvoerroute. Op delen van het zandlichaam worden hiervoor stalen rijplaten aangelegd. Extra zand dat noodzakelijk is om de werkzaamheden goed uit te voeren, wordt zoveel mogelijk benut van het huidige zandlichaam. Na de werkzaamheden wordt het zand weer teruggelegd.

Naast het zandlichaam wordt een kleine bouwkeet geplaatst, inclusief een parkeervoorziening voor enkele auto’s.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland