KNB jaarverslag 2010: Rode cijfers tegen inktzwarte achtergrond

De Nederlandse baksteenindustrie zag zich in 2010 geconfronteerd met een forse daling van de omzet (-21%). De afzet metselbaksteen had te leiden onder de ingezakte woningbouw terwijl ook de afzet straatbaksteen een stap terug moest doen. Fabrikanten van baksteen zien zich voor de uitdaging gesteld om te schakelen van enkelvoudige producten naar geïntegreerde keramische systemen. Dit en meer staat te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag 2010 van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB).

Afzet metselbaksteen fors gedaald

Een stapel bakstenen staat symbool voor bouwen. Helaas voor de baksteenindustrie kwam het daar in 2010 te weinig van. De fabrikanten zetten in 2010 15% minder metselbaksteen af dan in 2009. Zowel afzet als productie van metselbaksteen zakten naar een absoluut dieptepunt in de historie van de industrie. Onder invloed van een betere bouwmarkt in de omliggende landen steeg de uitvoer licht (+2%) en daalde de import. Conclusie is dat de binnenlandse afzet van de Nederlandse metselbaksteen tot een eveneens historisch dieptepunt zakte van net boven de 600 mln WF.

Spectaculaire stijging machinale pakketten

In 2010 liep de afzet straatbaksteen in vergelijking met 2009 met 6% terug. De stevige groei van eerdere jaren werd hiermee weer teniet gedaan. Bepaald spectaculair was de groei met 63% van de afzet straatbaksteen in pakketten ten behoeve van machinaal straten. Indien wordt bedacht dat de machinale verwerking van de gebakken klinker enkele jaren terug nog bijna onmogelijk was, is dit een niet gering resultaat. Het illustreert dat innovatie lonend is.

Industrie aan vooravond heroriëntatie

Prognoses over de ontwikkeling van de nieuwbouw van woningen en andere gebouwen zetten de baksteenindustrie aan tot het zoeken naar nieuwe wegen. De specifieke kennis van keramische processen en van de markt voor bouwkeramiek biedt de industrie hierbij nieuw perspectief. Collectieve en individuele innovatie ten bate van een duurzame samenleving op basis van deze kernkwaliteiten kan bijdragen aan de continuïteit van de baksteenindustrie op de langere termijn, aldus KNB.

Jaarverslag vernieuwd

Het KNB Jaarverslag 2010 schetst in vogelvlucht de belangrijkste onderwerpen voor de georganiseerde baksteenindustrie in 2010. De uitgave is geïllustreerd met fraai beeldmateriaal en bevat diverse quotes van personen met wie KNB in 2010 te maken had.

KNB

Het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) is de brancheorganisatie voor de gehele Nederlandse baksteenindustrie. Het behartigt de collectieve belangen van de leden op het gebied van energie, milieu, grondstoffen, normeringen en arbeidsomstandigheden en verzorgt kennisoverdracht naar de beroepspraktijk van ontwerper en verwerker. KNB is gevestigd in het Keramisch Huis in Velp en neemt sinds 1 januari 2008 samen met de twee andere brancheorganisaties voor de keramische industrie deel in de Stichting Verenigde Keramische Organisaties (VKO).

De Nederlandse baksteenindustrie produceert metselbaksteen, straatbaksteen en poreuze binnenmuursteen en heeft een omzet van circa 261 miljoen Euro (2010). In de baksteenindustrie zijn bijna 1.400 personen werkzaam. De indirecte werkgelegenheidseffecten (transport, verwerking) zijn een veelvoud daarvan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB)