Informatieavond groot onderhoud N218

begin september tot eind 2011 groot onderhoud tussen Europaweg (N15) en N57

In verband met wegwerkzaamheden aan de N218 organiseert de provincie Zuid-Holland op maandag 16 mei 2011 een informatieavond. Tijdens deze avond informeert de provincie betrokkenen over de werkzaamheden en de maatregelen die getroffen worden om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De bijeenkomst is van 18.00 uur tot 21.00 uur in Geuzenstaete in Brielle.

Het onderhoud
Van begin september tot eind 2011 vindt er groot onderhoud plaats aan de N218 tussen de Europaweg (N15) en de N57. Ten tijde van sommige fases van de werkzaamheden wordt een deel van de N218 afgezet, dit betekent dat de weggebruiker een omleidingsroute moet volgen en vertraging kan ondervinden.

Planning werkzaamheden
De N218 is een belangrijke toegangsweg tot het eiland Voorne Putten. Vooral tijdens de spits is dit een drukke weg. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken kiest de provincie voor een relatief korte en intensieve periode van werkzaamheden. Begin september starten de werkzaamheden. Volgens planning zijn deze eind 2011 afgerond.

Informatieavond
Tijdens de informatieavond op maandag 16 mei informeert de provincie over de aard van de werkzaamheden en de omleidingsroutes. Tussen 18.00 uur en 21.00 kunnen bezoekers binnenlopen. Er zijn verschillende medewerkers van de provincie aanwezig om vragen te beantwoorden. De informatieavond vindt plaats in Geuzenstaete, Krammer 8 in Brielle.

Meer informatie
Kijk op www.zuid-holland.nl/N218 voor meer informatie over de werkzaamheden, de precieze data van de fasering van het project en de omleidingsroutes zodra deze bekend zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland