Monitoring verkeer A12 door Rijkswaterstaat

verkeersonderzoek moet leiden tot mobiliteitsoplossingen

Vanaf maandag 2 mei 2011 starten langdurige verkeersmetingen op en rondom de A12 bij Utrecht. De metingen worden gebruikt om frequent waargenomen autogebruikers te benaderen voor een verkeersonderzoek.

De deelnemers aan dit verkeersonderzoek krijgen, als zij dat wensen, een passende mobiliteitsaanbieding; een voordelig alternatief voor het autogebruik tijdens de periode van de geplande wegwerkzaamheden.

Auto’s uit de spits
De komende jaren vinden grootschalige werkzaamheden plaats op diverse rijkswegen in de regio Utrecht. Deze werkzaamheden brengen verkeershinder met zich mee. Om de regio bereikbaar te houden, is het nodig het aantal auto’s in de spits te verminderen. Dit doet Rijkswaterstaat door het gericht aanbieden van alternatieve mobiliteitsoplossingen en door weggebruikers goed te informeren over de te verwachten verkeershinder.

Mobiliteitsoplossingen
Door in het verkeersonderzoek verzamelde gegevens over verkeersstromen te analyseren, kunnen goede oplossingen op het gebied van mobiliteitsmanagement, oftewel slim reizen en slim werken, worden ontwikkeld en aangeboden. Hierbij valt te denken aan het stimuleren van OV-gebruik en fiets, stimuleren van e-werken, belonen van automobilisten die niet meer in de spits reizen (spitsmijden), aanbieden van een OV-trajectkaart aan automobilisten en het geven van goede reisinformatie.

ReisWijzer
Rijkswaterstaat wil weggebruikers en omwonenden op een klantgerichte manier van informatie voorzien. Door middel van de ReisWijzer gaat Rijkswaterstaat een relatie aan met individuele klanten door hen op maat te informeren over wegwerkzaamheden en verkeershinder. Ook geeft de ReisWijzer reisadvies en doet gerichte mobiliteitsaanbiedingen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rijkswaterstaat.nl/reiswijzer

Kentekenregistraties en privacy
Het verkeersonderzoek bestaat uit de analyse van verkeersstromen, die in kaart worden gebracht door registratie van kentekens met camera’s. Dat gebeurt de komende jaren op wegen in en rondom Utrecht. De camera’s worden daarbij uitsluitend gebruikt om het kenteken, het passagetijdstip en de locatie te registreren van autoverkeer. Hieruit kunnen dan reistijden en ritfrequentie van het verkeer worden afgeleid.

Snelheidsovertredingen en voertuigkenmerken zijn niet relevant voor het onderzoek en worden niet geregistreerd. Om frequent waargenomen automobilisten te kunnen benaderen en een aantrekkelijk mobiliteitsvoorstel te kunnen doen, wordt hun adres opgevraagd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Dit gebeurt met instemming en medewerking van Rijkswaterstaat en geheel in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen over verkeersonderzoeken en kentekenregistraties is te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/verkeersonderzoek

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Utrecht