A2 Nieuw geluidscherm langs Eindhovense wijk Achtse Barrier

Tracébesluit na de zomer van 2011

De A2 tussen ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven wordt verbreed. In beide rijrichtingen komt er een rijstrook bij. Dit leidt tot aanpassingen aan de geluidwerende voorzieningen. Na aanvullend onderzoek en overleg met de gemeente Eindhoven heeft Rijkswaterstaat besloten dat er toch een geluidscherm komt ter hoogte van de wijk Achtse Barrier. Het grote aantal inspraakreacties heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

Geluidscherm Achtse Barrier
Het nieuwe geluidscherm komt in de berm van de A50, ongeveer tussen de Boschdijk en het fietsviaduct. Het is ca 1000 meter lang en 3 meter hoog. Het nieuwe scherm betekent een flinke verbetering van de geluidsituatie in de Achtse Barrier. De verbetering is het grootst voor de woningen dicht bij de A2.

Alle details van het nieuwe scherm worden uitgewerkt in het Tracébesluit voor de verbreding van de A2.

Inspraakreacties
Voor de verbreding van de A2 wordt de Tracéwetprocedure gevolgd. Het Ontwerp Tracébesluit heeft in de periode augustus/september 2010 ter inzage gelegen. Uit de Achtse Barrier kwamen veel inspraakreacties die aandacht vroegen voor de geluidsituatie in de wijk. Daarop heeft Rijkswaterstaat in nauw overleg met de gemeente Eindhoven nog eens kritisch naar de situatie gekeken en een aantal nieuwe berekeningen gemaakt. Dit leidde tot de conclusie dat er toch een geluidscherm geplaatst moet worden bij de Achtse Barrier.

Reactie wethouder Helms
Wethouder Helms van Mobiliteit, Milieu, Sport en Evenementen is blij dat tegemoet gekomen kan worden gekomen aan de wens van veel inwoners van de Achtse Barrier: “De bestaande geluidwal is niet berekend op de huidige verkeersdruk. De verbreding van de A2 is belangrijk voor een goede bereikbaarheid van Brainport Eindhoven vanuit het noorden (’s-Hertogenbosch, Amsterdam). Door de verbreding neemt echter de verkeersdruk, en daarmee de geluidbelasting voor omwonenden, toe. Het nieuwe geluidscherm is een grote stap in de goede richting van de aanpak van de geluidoverlast in de Achtse Barrier.”

Procedure
De komende maanden legt Rijkswaterstaat de laatste hand aan het Tracébesluit voor de verbreding van de A2. Naar verwachting verschijnt dit Tracébesluit na de zomer van 2011. De werkzaamheden beginnen volgens planning eind 2011. De verbrede weg wordt in fasen opengesteld in de periode 2012/2013.

Enkele weken geleden bereikte Rijkswaterstaat al een akkoord met de gemeenten Vught, Boxtel en Best over de inpassing van de geluidschermen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant