Aanleg nieuwe rijksweg A74 in Limburg mag doorgaan

snelle verbinding naar Duitsland ontlast lokale en regionale wegen

Rijkswaterstaat mag doorgaan met de aanleg van de nieuwe rijksweg A74. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (27 april 2011) alle beroepen tegen het besluit dat de aanleg van de A74 mogelijk maakt, ongegrond verklaard. Onder meer de Stichting Geen Twee Snelwegen, de Stichting VieCuri en een aantal inwoners uit Venlo en Tegelen hadden de Raad van State gevraagd het tracébesluit van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat te vernietigen.

Het tracébesluit ‘Rijksweg 74′ maakt de aanleg mogelijk van een bijna 2 kilometer lange, nieuwe snelweg tussen de A73 bij Venlo en de Duitse Bundesautobahn 61 (BAB61). In het besluit heeft de minister gekozen voor de zogenoemde Plateauvariant. In deze variant sluit de nieuwe A74 ten zuidwesten van Venlo aan op de A73 en loopt deze min of meer rechtstreeks door tot de aansluiting op BAB61. Met de nieuwe weg wil de minister een snelle doorgaande verbinding naar Duitsland mogelijk maken, waardoor de regionale wegen worden ontlast en de verkeersoverlast rondom Venlo wordt verminderd.

Volgens de Stichting Geen Twee Snelwegen en de inwoners had de minister voor de zogenoemde Klagenfurtvariant moeten kiezen waarbij de weg ten noordoosten van Venlo aansluit op de A67 en daarna via een boog om Venlo naar Duitsland loopt. De Plateauvariant zou volgens hen leiden tot een verslechtering van de leefomgeving in Tegelen, Venlo-Zuid en Blerick. De Stichting VieCuri, die een ziekenhuis exploiteert op ongeveer 300 meter afstand van de A73, vreest een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A74, waardoor er grotere risico’s zouden ontstaan voor het ziekenhuis. De Raad van State heeft alle bezwaren verworpen.

Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Meer informatie
U vindt de uitspraak met zaaknummer 201008134/1 op de website van de Raad van State

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Raad van State