SWOV: politieregistratie verkeersdoden beneden de maat

reactie SWOV op cijfers CBS

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zet vraagtekens bij het gepubliceerde aantal van 640 verkeersdoden in 2010.

Belangrijkste oorzaak van de twijfels bij de SWOV ligt in de kwaliteit van registratie bij de politie.

Het vermoeden bestaat dat zowel de registratiegraad als de inhoud van de registratie tekort schiet.

Uit eerder gepubliceerde cijfers over ernstig verkeersgewonden blijkt dat op dit punt de verkeersonveiligheid toeneemt: in 2008 bleek het aantal ernstig verkeersgewonden t.o.v. 2007 gestegen te zijn van 16.700 naar 17.607, waarmee het niveau van 1993 (17.900) bereikt werd. De meest recente cijfers duiden erop dat deze ongunstige trend zich in 2009 heeft voortgezet.

Betere registratie door de politie zijn voor beleidsvorming en wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk.

De SWOV pleit dan ook voor een nadere analyse van de cijfers en verbetering van de registratie van verkeersongevallen door de politie.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Opnieuw daling aantal verkeersdoden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SWOV Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveilgheid