Opnieuw daling aantal verkeersdoden

de dalende trend van de afgelopen jaren zet zich voort

In 2010 vielen in Nederland 640 doden in het verkeer. Dit is 11 procent minder dan de 720 doden in 2009. De dalende trend van de afgelopen jaren zet zich voort. Nederland behoudt hiermee zijn positie in de kopgroep van meest verkeersveilige landen in Europa. Er vielen vooral minder slachtoffers onder personen jonger dan 40 jaar, en onder fietsers en automobilisten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu: “Ik ben verheugd dat het aantal verkeersdoden daalt en blijf me hard inzetten om dit aantal verder terug te brengen. Prioriteit hierbij is het hard optreden tegen verkeersovertreders en het beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals ouderen en fietsers. Want iedere dode is er één te veel.”

Op de snelste autowegen, de 120km-wegen, ging het aantal verkeersdoden omlaag met 31 procent (48 doden in 2009 en 33 in 2010). Ook op de overige typen wegen is een daling zichtbaar. Op 100km-wegen, 80 km-wegen, 60km-wegen en 50km-wegen nam het aantal doden ten opzichte van 2009 af met respectievelijk 11, 19, 32 en 17 procent. Op 30km-wegen bleef het dodental nagenoeg gelijk (respectievelijk 30 in 2009 en 32 in 2010).

Bezien naar leeftijdscategorie deed de meest opvallende daling zich voor bij de jongere verkeersdeelnemers. Onder de groepen 12-24 jaar was er in 2010 een gemiddelde afname van 26 procent. De daling bij de 65-plussers is gelijk aan het gemiddelde van 11 procent, maar gezien de groei van deze leeftijdsgroep door de vergrijzing is ook deze daling bijzonder.

Uitgesplitst naar verschillende vervoerwijzen valt op dat vooral onder de oudere en de jongere verkeersdeelnemers minder doden vielen. Onder autoinzittenden nam het aantal doden onder de 18-24 jarigen af met 28 procent (van 79 naar 57). Bij de 65-plussers was dit 22 procent (van 67 doden in 2009 naar 52 doden in 2010).

Het aantal doden onder 16-17 jarige brom- en snorfietsers en brommobielen daalde met 42 procent en onder motorrijders was de grootste daling, 35 procent, te zien in de categorie 18-24- jarigen.

Hoewel het aantal doden onder de groep motorrijders als geheel met 10 procent afnam, was bij de groep 50-64 een toename te zien van 11 naar 18 doden.

Het aantal doden onder bestuurders van gemotoriseerde invalidenvoertuigen (scootmobielen, elektrische rolstoelen en gehandicaptenvoertuig met gesloten carrosserie) was in 2010 19, tegenover 12 in 2009. Ook onder voetgangers was er een lichte toename (6 procent) van het aantal verkeerdoden.

Het kabinet wil het aantal verkeersdoden terugbrengen tot maximaal 500 in 2020, zoals vermeld in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. Maatregelen om dit doel te bereiken, met als prioriteiten een harde aanpak van veroorzakers van onveiligheid en meer bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, staan in het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-2012, dat deze maand naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.