Startsein N398 Noordwesttangent

betere verbinding tussen Noord-Friesland en het hoofdwegennet

De Noordwesttangent komt er aan. Dat werd vandaag (woensdag 13 april 2011) duidelijk op de carpoolplaats bij Stiens. Leerlingen van basisscholen uit Stiens en Beetgumermolen onthulden samen met gedeputeerde Piet Adema het bouwbord. De eerste stap in de toekomst is hiermee gezet.

“Deze weg zorgt voor een betere verbinding tussen Noord-Fryslân en het hoofdwegennet. Het sluipverkeer door omliggende dorpen komt straks niet meer voor en dat is goed nieuws. Het wordt veiliger en leefbaarder in de dorpen”, aldus Piet Adema.

De Noordwesttangent is de verbindingsweg tussen de provinciale wegen N357 bij Stiens en de N383 tussen Marsum en Berltsum. De weg zorgt voor een directe aansluiting op de rijksweg A31 (Leeuwarden-Harlingen). In de toekomst ook op de Haak om Leeuwarden en dus de A32 (Leeuwarden-Heerenveen).

Speciale gasten
Een andere belangrijke rol was weggelegd voor tien kinderen uit groep 8 van basisscholen uit Stiens en Beetgumermolen: de gebruikers van de toekomst. Zij vertegenwoordigden hun school. Samen met Piet Adema en de Vrij-Baan Leeuw trokken de kinderen aan de touwen van het doek waarna het bord werd onthuld. Als bedankje voor hun werk kregen zij een cadeautje mee voor alle kinderen van hun school.

Informatie
De werkzaamheden aan de Noordwesttangent zijn al begonnen. In november 2013 is de weg klaar. Later worden nog twee rotondes aangelegd bij Koarnjum en Jelsum. Dit is klaar in juli 2014. De combinatie KWS Infra bv. en Van Hattum en Blankevoort bv. voert de werkzaamheden uit. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.nl/noordwesttangent

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân