Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort ter inzage

informatieavonden 28, 29 maart en 4 april 2011

Rijkswaterstaat pakt de verkeersknelpunten op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort versneld aan. Met extra rijstroken, spitsstroken en weefstroken moet het verkeer op korte termijn beter kunnen doorstromen. Vanaf 18 maart aanstaande ligt het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit (OWAB) ter inzage. In het OWAB staat welke aanpassingen er aan de weg worden gedaan en wat de effecten van deze aanpassingen zijn op bijvoorbeeld geluid en natuur.

Verkeersknelpunt
De A28 tussen Utrecht en Amersfoort is een hardnekkig verkeersknelpunt, er staan dagelijks files. Uit onderzoek blijkt dat de weg niet is berekend op zoveel verkeer. De toenemende drukte veroorzaakt hinder voor de weggebruiker, maar ook voor omwonenden, bijvoorbeeld door geluidsoverlast en sluipverkeer. Daarom wordt in de richting van Utrecht naar Amersfoort de weg uitgebreid. Het gaat om de volgende aanpassingen:

 • Tussen knooppunt Rijnsweerd en Leusden-Zuid komt in beide richtingen een extra rijstrook. De huidige spitsstrook tussen Den Dolder en De Uithof wordt vervangen door een reguliere derde rijstrook.
 • Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken legt Rijkswaterstaat in beide richtingen een spitsstrook aan.
 • Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken komen weefstroken.

  De verbindingsweg van de A28 naar de A1 richting Apeldoorn krijgt een extra rijstrook

 • Tijdens de werkzaamheden aan de A28 wordt ook een aantal viaducten bij Amersfoort verbreed.

Onder andere om hinder voor verkeer en omwonenden te beperken, worden de onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van extra rijstroken en spits- en weefstroken. Hierdoor kunnen weggebruikers eerder profiteren van een verbeterde capaciteit en doorstroming.

Inzage en informatieavond
Het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit (OWAB) en de bijbehorende stukken liggen van 18 maart tot en met 28 april ter inzage op verschillende locaties (waaronder de gemeentehuizen en het provinciehuis). De stukken zijn ook in te zien op de website van het Centrum Publieksparticipatie, www.centrumpp.nl. Daarnaast vindt een aantal informatieavonden plaats voor bewoners. Op deze avond kan informatie worden verkregen over de extra rijstrook en de procedure. Ook kan bij een notulist mondeling worden gereageerd op het OWAB.

De informatieavonden
Maandag 28 maart 2011
van 19.00 uur tot 22.00 uur
Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 te Soesterberg

Dinsdag 29 maart 2011
van 19.00 uur tot 22.00 uur
Figi Hotel, Het Rond 2 te Zeist

Maandag 4 april 2011 van 19.00 uur tot 22.00 uur
Regardz De Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33 te Amersfoort

Beter bereikbaar op lange termijn
De voorgestelde wegaanpassing tussen Utrecht en Amersfoort biedt een snelle tijdelijke oplossing. Hierdoor kan het verkeer op korte termijn beter doorrijden. De verbreding van de A28 tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken met spitsstroken is op de lange termijn geen afdoende oplossing. In de planstudie voor knooppunt Hoevelaken wordt dan ook gezocht naar een toekomstvaste oplossing. Deze planstudie is onderdeel van het samenwerkingsprogramma VERDER, mobiliteit Midden-Nederland. Hierin werken Rijk en regio samen aan doorstroming en bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland, nu en in de toekomst. VERDER onderzoekt en voert maatregelen uit voor fiets, OV en auto. Meer informatie is te vinden op www.ikgaverder.nl

Spoedaanpak
De A28 tussen Utrecht en Amersfoort is onderdeel van het programma Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. De Spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en snellere procedures, uiteraard met behoud van inspraakrecht van betrokkenen. Bij de dertig Spoedaanpakprojecten gaat uiterlijk in mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden uiterlijk in mei 2011 afgerond. Inmiddels is bij 25 projecten de schop de grond ingegaan. Tien trajecten zijn al geopend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Utrecht

Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort ter inzage | Infrasite

Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht – Amersfoort ter inzage

informatieavonden 28, 29 maart en 4 april 2011

Rijkswaterstaat pakt de verkeersknelpunten op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort versneld aan. Met extra rijstroken, spitsstroken en weefstroken moet het verkeer op korte termijn beter kunnen doorstromen. Vanaf 18 maart aanstaande ligt het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit (OWAB) ter inzage. In het OWAB staat welke aanpassingen er aan de weg worden gedaan en wat de effecten van deze aanpassingen zijn op bijvoorbeeld geluid en natuur.

Verkeersknelpunt
De A28 tussen Utrecht en Amersfoort is een hardnekkig verkeersknelpunt, er staan dagelijks files. Uit onderzoek blijkt dat de weg niet is berekend op zoveel verkeer. De toenemende drukte veroorzaakt hinder voor de weggebruiker, maar ook voor omwonenden, bijvoorbeeld door geluidsoverlast en sluipverkeer. Daarom wordt in de richting van Utrecht naar Amersfoort de weg uitgebreid. Het gaat om de volgende aanpassingen:

 • Tussen knooppunt Rijnsweerd en Leusden-Zuid komt in beide richtingen een extra rijstrook. De huidige spitsstrook tussen Den Dolder en De Uithof wordt vervangen door een reguliere derde rijstrook.
 • Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken legt Rijkswaterstaat in beide richtingen een spitsstrook aan.
 • Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken komen weefstroken.

  De verbindingsweg van de A28 naar de A1 richting Apeldoorn krijgt een extra rijstrook

 • Tijdens de werkzaamheden aan de A28 wordt ook een aantal viaducten bij Amersfoort verbreed.

Onder andere om hinder voor verkeer en omwonenden te beperken, worden de onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van extra rijstroken en spits- en weefstroken. Hierdoor kunnen weggebruikers eerder profiteren van een verbeterde capaciteit en doorstroming.

Inzage en informatieavond
Het Ontwerp-Wegaanpassingsbesluit (OWAB) en de bijbehorende stukken liggen van 18 maart tot en met 28 april ter inzage op verschillende locaties (waaronder de gemeentehuizen en het provinciehuis). De stukken zijn ook in te zien op de website van het Centrum Publieksparticipatie, www.centrumpp.nl. Daarnaast vindt een aantal informatieavonden plaats voor bewoners. Op deze avond kan informatie worden verkregen over de extra rijstrook en de procedure. Ook kan bij een notulist mondeling worden gereageerd op het OWAB.

De informatieavonden
Maandag 28 maart 2011
van 19.00 uur tot 22.00 uur
Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 te Soesterberg

Dinsdag 29 maart 2011
van 19.00 uur tot 22.00 uur
Figi Hotel, Het Rond 2 te Zeist

Maandag 4 april 2011 van 19.00 uur tot 22.00 uur
Regardz De Eenhoorn, Koningin Wilhelminalaan 33 te Amersfoort

Beter bereikbaar op lange termijn
De voorgestelde wegaanpassing tussen Utrecht en Amersfoort biedt een snelle tijdelijke oplossing. Hierdoor kan het verkeer op korte termijn beter doorrijden. De verbreding van de A28 tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken met spitsstroken is op de lange termijn geen afdoende oplossing. In de planstudie voor knooppunt Hoevelaken wordt dan ook gezocht naar een toekomstvaste oplossing. Deze planstudie is onderdeel van het samenwerkingsprogramma VERDER, mobiliteit Midden-Nederland. Hierin werken Rijk en regio samen aan doorstroming en bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland, nu en in de toekomst. VERDER onderzoekt en voert maatregelen uit voor fiets, OV en auto. Meer informatie is te vinden op www.ikgaverder.nl

Spoedaanpak
De A28 tussen Utrecht en Amersfoort is onderdeel van het programma Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. De Spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en snellere procedures, uiteraard met behoud van inspraakrecht van betrokkenen. Bij de dertig Spoedaanpakprojecten gaat uiterlijk in mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden uiterlijk in mei 2011 afgerond. Inmiddels is bij 25 projecten de schop de grond ingegaan. Tien trajecten zijn al geopend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Utrecht