Drie aannemerscombinaties in race voor aanleg A4 Delft-Schiedam

geselecteerd uit totaal zeven aanmeldingen

Rijkswaterstaat zet het aanbestedingstraject voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam voort met drie aannemerscombinaties. Dit zijn A4ALL (Boskalis, Heijmans, KWS, Van Hattum en Blankevoort, Vialis), 4A4 (Mobilis, Strabag, Ed. Züblin, Van Gelder) en A4FR (Alpine Bau, FCC Construccion, Rasenberg).

Deze drie aannemerscombinaties zijn geselecteerd uit totaal zeven aanmeldingen. Alle zeven aanmeldingen voldeden aan de gevraagde minimale ervaringseisen. De geschiktheid om een project als de A4 Delft-Schiedam uit te voeren, is vervolgens door een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van de bij de aanmelding geleverde procesbeschrijvingen van de combinaties. A4All, 4A4 en A4FR hebben bij deze rangschikking de hoogste score behaald.

Planning
Op 2 maart is de dialoogfase gestart en eind augustus 2011 moeten de inschrijvingen worden ingediend. In mei/juni zal de Raad van State een uitspraak doen over het Tracébesluit van de A4 Delft – Schiedam. Indien het Tracébesluit onherroepelijk wordt, is de planning dat het contract in oktober 2011 gegund wordt. De aanleg van de weg start in de eerste helft van 2012 en wordt in 2015 opgeleverd.

Voorbereidende werkzaamheden
Op dit moment vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Het gaat om het verleggen van kabels en leidingen onder het zandlichaam bij de Oostveenseweg en de Zuidkade in Midden-Delfland. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in augustus 2011 afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland

Drie aannemerscombinaties in race voor aanleg A4 Delft-Schiedam | Infrasite

Drie aannemerscombinaties in race voor aanleg A4 Delft-Schiedam

geselecteerd uit totaal zeven aanmeldingen

Rijkswaterstaat zet het aanbestedingstraject voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam voort met drie aannemerscombinaties. Dit zijn A4ALL (Boskalis, Heijmans, KWS, Van Hattum en Blankevoort, Vialis), 4A4 (Mobilis, Strabag, Ed. Züblin, Van Gelder) en A4FR (Alpine Bau, FCC Construccion, Rasenberg).

Deze drie aannemerscombinaties zijn geselecteerd uit totaal zeven aanmeldingen. Alle zeven aanmeldingen voldeden aan de gevraagde minimale ervaringseisen. De geschiktheid om een project als de A4 Delft-Schiedam uit te voeren, is vervolgens door een onafhankelijke beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van de bij de aanmelding geleverde procesbeschrijvingen van de combinaties. A4All, 4A4 en A4FR hebben bij deze rangschikking de hoogste score behaald.

Planning
Op 2 maart is de dialoogfase gestart en eind augustus 2011 moeten de inschrijvingen worden ingediend. In mei/juni zal de Raad van State een uitspraak doen over het Tracébesluit van de A4 Delft – Schiedam. Indien het Tracébesluit onherroepelijk wordt, is de planning dat het contract in oktober 2011 gegund wordt. De aanleg van de weg start in de eerste helft van 2012 en wordt in 2015 opgeleverd.

Voorbereidende werkzaamheden
Op dit moment vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Het gaat om het verleggen van kabels en leidingen onder het zandlichaam bij de Oostveenseweg en de Zuidkade in Midden-Delfland. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in augustus 2011 afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland