Stedelijke regio-s duurzaam bereikbaar

een conferentie in het kader van het onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad
georganiseerd door NWO en NICIS 8 november 2010 ’s middags in zalencentrum In de Driehoek Utrecht

Beleidsmakers uit overheidsorganisaties en andere mobiliteitsprofessionals uit stedelijke regio’s wisselen van gedachten met prominente Nederlandse wetenschappelijk onderzoekers. De conferentie richt zich op professionals met een achtergrond in de verkeerskunde, ruimtelijke ontwikkeling (planologie, stedenbouw, architectuur) of milieukunde (energie, milieu, klimaat). Er is plaats voor ongeveer 100 deelnemers. De toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht.

Programma
12.30
Ontvangst met broodjeslunch

13.15
Opening door Hans Leeflang (Ministerie van Verkeer & Waterstaat en voorzitter NWO-Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad) en Wim Hafkamp (wetenschappelijk directeur van NICIS)

13.30
‘Stedelijke regio’s duurzaam bereikbaar – de praktijk’
Groepsinterview met Jaap Modder (bestuursvoorzitter Stadsregio Arnhem Nijmegen), Lodewijk Lacroix (ex-Stedenbaan, Stadsgewest Haaglanden) en Frits Lintmeijer (Gemeente Utrecht)

14.15
Parallelsessies
Bij de thema’s I t/m III gaan onderzoekers en beleidsmakers in twee rondes in dialoog met elkaar over actuele vraagstukken en oplossingsrichtingen. U kunt na de eerste ronde van thema wisselen. Bij thema IV is er één ronde met een digitale brainstorm (group decision room) waaraan maximaal 25 personen kunnen deelnemen. In hoog tempo zullen de deelnemers via aan elkaar gekoppelde laptops anoniem ideeën uitwisselen over kansrijke ingrepen in de afstemming van tijd en ruimte. Het doel van de sessie is om uiteindelijk tot een korte lijst met meest effectieve en inspirerende ideeën te komen.

Thema I. De stad als vertrekpunt & bestemming
Eerste ronde (1a): de geïnformeerde reiziger (met Harry Timmermans/TUE – over reisinformatie)
Tweede ronde (1b): de betalende reiziger (met Erik Verhoef – over anders betalen voor mobiliteit)

Thema II. De stad als woon- & recreatieplek
Eerste ronde (IIa): de recreërende stedeling (met Bert van Wee/TUD – over recreatievervoersgedrag)
Tweede ronde (IIb): klimaatbestendig stadsvervoer (met Martin Dijst/UU – over het weer, de ruimte en het vervoersgedrag)

Thema III. De stad als onderdeel van een netwerk
Eerste ronde (IIIa): de groeiende stroom goederen (met Lori Tavasszy/TUD – over goederenvervoer)
Tweede ronde (IIIb): het OV als ruggengraat van de ruimte (met Ingo Hansen/TUD en Luca Bertolini/UVA – over knooppuntontwikkeling / transit oriented development)

Thema IV. Ingrijpen in tijd en ruimte
Eén ronde: de mobiele stedeling (met Eric Molin/TUD en Wendy Bothe/TUD – over synchronisatie van personenvervoer, activiteitenlocaties en activiteitenpatronen in tijd en ruimte)

16.15
Observaties
Twee ‘observatoren’ hebben de hele dag rondgelopen en hebben elk allemaal agendapunten voor onderzoek en beleidspraktijk genoteerd. Met Krijn Poppe, (WUR/chief science officer bij Ministerie van LNV) en Frits Lintmeijer (Gemeente Utrecht, wethouder Verkeer en Vervoer)

16.45
Afsluitend woord door voorzitters en overgang naar borrel

Meer informatie
www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_894AYX

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)