Bereikbaarheid Zuid-Holland tijdens Tour de France

4 juli 2010 ernstige verkeershinder tussen 9.30-14.30 uur

Rond 4 juli 2010 is provincie Zuid-Holland in de ban van hét grootste en meest spectaculaire wielerevenement ter wereld: de Tour de France. Om de route in provincie Zuid-Holland vrij te houden voor de reclamekaravaan, het peloton en volgauto’s worden diverse verkeersmaatregelen genomen. De wegen zijn ongeveer vier uur afgesloten voor alle verkeer.

Zodra de laatste volgauto voorbij is, worden -op aangeven van de chef mobiliteit van de politie- de maatregelen opgeheven en zijn de wegen weer toegankelijk. In de provincie Zuid-Holland moeten automobilisten rekening houden met ernstige verkeershinder tussen 9.30-14.30 uur. Het advies is om op die dag zoveel mogelijk per fiets of met het Openbaar Vervoer te reizen. Meer informatie over reistijden is te vinden op www.9292.nl

Route
De route gaat vanaf Rotterdam door de gemeente Albrandswaard, deelgemeente Hoogvliet, gemeente Spijkenisse, gemeente Bernisse, gemeente Hellevoetsluis en gemeente Goedereede. Dit zijn onder andere de volgende provinciale en Rijkswegen: Route: N 492 (Groene Kruisweg), Spijkenissebrug, N 493 (Groene Kruisweg), N218 (Groene Kruisweg), N 494 (Kanaaldijk- West), Kanaalweg westzijde, Amnesty Internationallaan, N 497 (Amnesty Internationallaan), N 57 (Dammenweg/Provincialeweg).

Meer informatie over de afsluitingen is te vinden op www.zuid-holland.nl.

Samenwerking
Voor een goed verloop van de touretappes is voor de provincie Zuid-Holland een regierol weggelegd voor het treffen van de verkeersmaatregelen. Er is één integraal verkeersplan waarvoor provincie Zuid-Holland tot aan de Zeeuwse grens verantwoordelijk is. Ook is gewerkt aan een gezamenlijke veiligheidsstrategie en communicatie. De provincie zorgt voor omleidingborden en zet personeel in op toevoerwegen om daar het verkeer in juiste banen te leiden.

Meer informatie
Automobilisten worden in de provincie Zuid-Holland vanaf medio juni via informatiewagens en diverse informatiepanelen boven en langs de weg geïnformeerd over de afsluitingen en de te rijden routes. Lokale informatie is te vinden op de sites van de betrokken gemeenten.

Voor vragen over afsluitingen van de rijkswegen kunnen weggebruikers contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002 en/of kijken op www.vananaarbeter.nl

Algemene informatie over de Tour de France is te vinden op www.tourdefrancerotterdam.nl of op http://www.letour.fr

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland