Provincie Zuid-Holland past verkeerslichten aan

vervangen en verbeteren van software verkeerslichten
voor betere doorstroming en optimale benutting provinciale wegen

Deze zomer (2010) start de provincie met het vervangen en verbeteren van de software van de verkeerslichten op haar wegen. Hiermee voldoen alle verkeerslichten van de provincie aan dezelfde hoge kwaliteitseisen voor het afwikkelen van het verkeer.

De verkeerslichten hebben een slim rekenprogramma dat bepaalt hoeveel rood en groen de verschillende richtingen krijgen. Deze software wordt uitgebreid, waardoor de verkeerslichten op afstand kunnen worden gecontroleerd en aangestuurd. Daarmee kan snel worden gereageerd op storingen, drukte of ongevallen. Ook worden ze voorzien van een systeem dat hulpdiensten in geval van nood groen licht geeft wanneer ze aan komen rijden.

Geen hinder voor het verkeer
De werkzaamheden hiervoor vinden zoveel mogelijk ‘s nachts of tussen de spitsperiodes plaats. Daardoor ondervindt het verkeer er vrijwel geen hinder van. Naast de aanpassingen aan de software vervangt de provincie ook alle lampen in de verkeerlichten door LED-verlichting. Hiermee bespaart de provincie veel energie. Dat draagt bij aan haar milieudoelstellingen.

Dynamisch Verkeersmanagement
De provincie Zuid-Holland streeft naar een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer op de provinciale wegen en wil haar wegen optimaal benutten. Hiervoor worden diverse maatregelen ingezet, zoals dynamische route-informatiepanelen (DRIP’s), groene golven en dynamische snelheidsadviezen. Het vervangen en verbeteren van de provinciale verkeerslichten maken hier onderdeel van uit. Deze projecten zijn opgenomen in het programma Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) van provincie Zuid-Holland. In de Zuidvleugel werkt de provincie samen met de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Rijkswaterstaat om de bereikbaarheid te optimaliseren. Dynamisch Verkeersmanagement is niet alleen beter voor de doorstroming en de verkeersveiligheid, maar het draagt ook bij aan een schonere lucht en een gezonder klimaat.

Voor meer informatie over Dynamisch Verkeersmanagement kijk op www.zuid-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland