Ontwerpwegaanpassingsbesluit A9 Alkmaar – Uitgeest ter inzage

plan voor het inrichten van vluchtstroken als spitsstroken

Van 15 juni tot en met 26 juli 2010 liggen het Ontwerpwegaanpassingsbesluit (OWAB) A9 Alkmaar – Uitgeest, de bijbehorende aanvragen voor uitvoeringsbesluiten en het milieueffectrapport (MER) ter inzage. In het OWAB beschrijft Rijkswaterstaat het plan voor het inrichten van vluchtstroken als spitsstroken.

De wegaanpassing maakt deel uit van de Spoedaanpak wegen, waarbij Rijkswaterstaat dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aanpakt. Om de aanleg van spitsstroken op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest toe te lichten, organiseert Rijkswaterstaat op woensdag 23 juni 2010 een informatiebijeenkomst.

Doorstroming bevorderen
Tussen Alkmaar en Uitgeest staan dagelijks files. In de ochtendspits naar het zuiden, in de avondspits naar het noorden. De files worden veroorzaakt doordat de wegcapaciteit onvoldoende is. Om de doorstroming te bevorderen komen er op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest in beide richtingen een spitsstrook. Een spitsstrook is een vluchtstrook die op drukke tijden (met name in de spits) dienst doet als tijdelijke extra rijstrook. Zonder deze aanpassing zullen de files de komende jaren verder toenemen door de groei van het autoverkeer.

OWAB ter inzage
Van 15 juni tot en met 26 juli 2010 liggen het OWAB en de bijbehorende stukken ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag en Rijkswaterstaat Noord-Holland in Haarlem. Ook is het OWAB in te zien op internet: www.centrumpp.nl

Het OWAB bevat een beschrijving van het project, de gevolgen van het project en de geografische kaarten waarop het project is aangeduid. Het MER beschrijft de milieueffecten van de voorgenomen maatregelen. Een aantal aanvragen voor vergunningen en ontheffingen, die nodig zijn voor een goede uitvoering van werkzaamheden, zijn onderdeel van de stukken. Tot en met 26 juli kan iedereen een zienswijze op de voorgenomen plannen indienen bij het Centrum Publieksparticipatie in Den Haag.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 23 juni aanstaande organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst van 19.00 uur tot 21.30 uur in Hotel Akersloot, Geesterweg 1A in Akersloot. Om 19.30 vindt er een presentatie plaats van de plannen. Het is mogelijk om tijdens de informatiebijeenkomsten bij een notulist in te spreken op de plannen.

Spoedaanpak wegen
De wegaanpassing A9 Alkmaar – Uitgeest is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. Bij deze dertig projecten gaat voor mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden voor mei 2011 opgeleverd.

Voor de aanleg van de spitsstroken A9 Alkmaar – Uitgeest is eerder de Tracéwetprocedure gevolgd. In deze procedure maakte een extra aansluiting bij Heiloo deel uit van de plannen. Op het moment dat de wegaanpassing Alkmaar – Uitgeest onderdeel werd van de Spoedaanpak Wegen is besloten om de spitsstroken aan te leggen zonder deze extra aansluiting. Hiervoor is gekozen om de verbetering van de doorstroming op dit traject snel te realiseren. Voor de aansluiting bij Heiloo wordt een aparte planologische procedure gevolgd, waarvoor provincie Noord-Holland en betrokken gemeenten verantwoordelijk zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland