Verkenning opwaardering N35 Nijverdal-Wierden van start

ambitie: 2×2-strooks weg zonder gelijkvloerse kruispunten

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde Klaasen van de provincie Overijssel hebben besloten nog deze zomer te starten met de verkenning naar de opwaardering van de N35 tussen Nijverdal – Wierden tot een weg van 100 km/uur. Voor de uitvoering is 80 miljoen euro gereserveerd.

In Nijverdal wordt al gewerkt om de N35 in noordelijke richting te verleggen zodat weg en spoor in één tunnelbak komen te liggen. Ook wordt het station Nijverdal naar het centrum verplaatst. Doel van de verkenning is om aan de oostkant van deze tunnel, tussen Nijverdal en Wierden, de geplande 2×1-strooksweg van 80 km/uur op te waarderen naar een autoweg van 100 km/uur. In de verkenning worden verschillende mogelijkheden onderzocht. Het resultaat van deze verkenning is een bestuurlijke voorkeursbeslissing hoe de weg eruit moet komen te zien.

Minister Eurlings benadrukt de noodzaak om vooruit te kijken bij de bouw van infrastructuur: “We maken werk met werk. We lossen met deze opwaardering niet alleen de problemen van vandaag op, maar ook die van de toekomst. De N35 is de ruggengraat van een regio met groeiambities. Een verbinding waar weggebruikers en omwonenden straks maximaal van profiteren.”

Gedeputeerde Job Klaasen is blij met de verkenning naar de opwaardering van de N35 tussen Nijverdal en Wierden. “Dit is het begin van een mooie nieuwe parel aan de N35-ketting. De werkzaamheden voor het Combiplan zijn al gestart, maar de aanpak van de weg aan de oostkant van de tunnel staan als laatste op de planning. Dit biedt ruimte voor Rijk en regio om in het huidige plan nog te anticiperen op toekomstige verkeersontwikkelingen. De regionale ambitie is uiteindelijk een 2×2-strooks stroomweg van 100 km/uur zonder gelijkvloerse kruispunten.”

De aanpassingen in het Combiplan en de aanleg van het nieuwe weggedeelte tussen Nijverdal en Wierden zijn begroot op 80 miljoen euro. Rijk en regio delen de kosten, waarbij de provincie Overijssel 30 miljoen voor haar rekening neemt en de betrokken gemeenten en regio Twente 10 miljoen. Het Rijk draagt 40 miljoen euro bij.

Met de start van de verkenning is de realisatie van de ambitie rond de N35 van het Rijk, de provincie Overijssel en de aanliggende gemeenten een stap dichterbij gekomen. Hierbij gaat het om een gefaseerde opwaardering van de weg tussen Zwolle en Wierden naar een weg van 100 km/uur. Hierdoor verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Overijssel.

Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/n35

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de huidige werkzaamheden in Nijverdal vindt u in Infrasite Projecten N35 Zwolle – Almelo (traverse Nijverdal) (Combiplan Nijverdal)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland