Ontwerpbesluit A12 Ede – Grijsoord getekend

in 2014 moet de verbreding gereed zijn

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft bij de opening van de Dag van de Bouw (op 5 juni 2010 red) bekend gemaakt dat hij samen met zijn collega ministers Huizinga van VROM en Verburg van LNV het Ontwerp-tracebesluit (OTB) A12 Ede – Grijsoord heeft vastgesteld. Hiermee wordt de flessenhals op dit traject opgelost. Dit is een belangrijke stap in de verbetering van de doorstroming op deze verbindingsweg tussen het westen en oosten van Nederland. De snelweg tussen Ede en knooppunt Grijsoord wordt verbreed van 2×2 naar 2×3 rijstroken met een maximumsnelheid van 120 km/u. Hierdoor wordt een volgende stap gezet in de verbreding van de A12 tussen Veenendaal en de Duitse grens. In 2012 gaat de schop de grond in zodat in 2014 verkeer over de weg kan rijden. Het gaat in totaal over een traject van 11 kilometer.

De verbreding betekent onder meer dat 7 viaducten/onderdoorgangen voor lokale wegen verbreed of verlengd moeten worden. Ook krijgen deze in verband met sociale veiligheid een lichte kleur. Daarnaast is zorgvuldig naar de inpassing gekeken ter hoogte van de Veluwe. Een van de maatregelen is om geen verlichting te hebben op de verbrede weg en zo min mogelijk ruimte te gebruiken voor de verbreding van de snelweg. Ook krijgt de weg over het gehele traject een geluidsreducerend wegdek in de vorm van tweelaags ZOAB. Dit om hinder voor mens en dier zoveel mogelijk te voorkomen. Ter hoogte van de aansluiting Ede-Wageningen wordt aan de noordzijde van de weg een geluidscherm geplaatst.

Er is in de voorbereiding van dit ontwerp-tracébesluit uitgebreid gesproken met bewoners en belangenorganisaties. De ruim 50 unieke ideeën, die hieruit kwamen, hebben geleid tot een weg die beter ingepast is in de omgeving. Zo worden er grondwallen aangelegd bij het te bouwen ecoduct bij de Reijerscamp en ter hoogte van de sportvelden in Ede om het zicht vanaf de omgeving op de weg te verminderen. De kosten van de verbreding en bijbehorende maatregelen zijn 126 miljoen euro.

Veenendaal-Duitse grens
De A12 tussen Veenendaal en de Duitse grens wordt in zijn geheel aangepakt. Tussen Veenendaal en Ede zijn vorig jaar door minister Eurlings de spitsstroken al geopend. Het traject Ede – Grijsoord sluit hierop aan. Het deel daarna, tussen Grijsoord en knooppunt Waterberg, bestaat al uit 2×3 rijstroken. Het deel Waterberg – Velperbroek wordt ook 2×3 rijstroken. Dit zit momenteel in de fase tussen het Tracébesluit en het onherroepelijk Tracébesluit. Ook vanaf Den Haag naar Utrecht kent de A12 een grondige metamorfose. Op vele plekken zijn er in de afgelopen jaren rijstroken bijgekomen. Daarmee is de A12 in een aantal jaar bijna geheel verbreed.

Ter visie
Het OTB Ede – Grijsoord ligt ter visie van 22 juni tot en met 2 augustus 2010. Gedurende die tijd is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Rijkswaterstaat organiseert voor belanghebbenden twee informatiebijeenkomsten, op zaterdag 26 juni in Bennekom en op woensdag 30 juni in Arnhem.

Vervolg
Het is de bedoeling dat begin 2011 het definitieve Tracébesluit gereed is, waarna in 2012 de schop de grond in kan. In 2014 moet de verbreding gereed zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat