Grontmij ontvangt subsidie voor ontwikkeling van Plunjerdrempel

een innovatief en duurzaam concept

Innovatief Nederland is afgelopen maart door het overheidsinitiatief Small Business Innovation Research Programma (SIBR) gevraagd om producten of systemen voor te dragen in het kader van Klimaatadaptatie en Water. Er zijn 105 ideeën ingediend, waarvan er 20 zijn uitgekozen voor verdere ontwikkeling middels subsidie. Dit geldt ook voor de inzending van Grontmij, de ‘Plunjerdrempel; voor het reinigen van grachten of waterpartijen middels autoverkeer’.

Grontmij hecht veel waarde aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft daarom duurzaamheid hoog in het vaandel. Hieruit ontstond het initiatief om de auto als ‘vervuiler’ een positieve bijdrage te laten leveren aan een schoner milieu.

Watervervuiling
Water is in Nederland een belangrijk aspect van het leefmilieu. In veel dorpen en steden zijn grachten en waterpartijen onderdeel van het stads- of dorpsbeeld. Deze grachten worden helaas nog gebruikt als overstortmogelijkheid van de riolering die normaal gesproken het vuile water afvoert naar een waterzuivering. Afhankelijk van de overstortfrequentie wordt het oppervlaktewater in meer of mindere mate verontreinigd. Hieruit volgde het idee van Grontmij om de auto en het water te gebruiken als uitgangspunt voor een duurzaam concept.

De plunjerdrempel
In Nederland zijn vanuit veiligheidsoverwegingen op veel locaties verkeersdrempels aangelegd om de snelheid van het autoverkeer te beperken. Grontmij ontwikkelde een concept om verkeersdrempels te laten bijdragen aan een schoner milieu door het autoverkeer te benutten. Iedere auto die over de drempel rijdt, levert een bijdrage aan het reinigen van vervuild water. We noemen deze drempels ‘plunjerdrempels’. Door het gewicht van de auto wordt de drempel ingedrukt en een hoeveelheid water naar een helofytenfilter getransporteerd. Een helofytenfilter is een beproefd systeem om water te zuiveren. Daar wordt het water op een natuurlijke manier gezuiverd en stroomt het weer terug in de gracht of de waterpartij.

Geschikte locaties
Om de innovatie te kunnen toepassen, dienen een verkeerssluis met een verkeersdrempel en vervuild water aanwezig te zijn. Het systeem kan ook worden toegepast bij de in- en uitgang van parkeergarages of parkeerterreinen, omdat het verkeer daar kort stilstaat om de slagboom te passeren.

Plunjerdrempels
Verkeersdrempels uitgevoerd als plunjerdrempel leveren dagelijks een vrijwel constante stroom aan gereinigd water. Op de lange termijn levert dit een sterke bijdrage aan de reiniging van het oppervlaktewater zonder toevoeging van externe energie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij Nederland B.V.

Grontmij ontvangt subsidie voor ontwikkeling van Plunjerdrempel | Infrasite

Grontmij ontvangt subsidie voor ontwikkeling van Plunjerdrempel

een innovatief en duurzaam concept

Innovatief Nederland is afgelopen maart door het overheidsinitiatief Small Business Innovation Research Programma (SIBR) gevraagd om producten of systemen voor te dragen in het kader van Klimaatadaptatie en Water. Er zijn 105 ideeën ingediend, waarvan er 20 zijn uitgekozen voor verdere ontwikkeling middels subsidie. Dit geldt ook voor de inzending van Grontmij, de ‘Plunjerdrempel; voor het reinigen van grachten of waterpartijen middels autoverkeer’.

Grontmij hecht veel waarde aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft daarom duurzaamheid hoog in het vaandel. Hieruit ontstond het initiatief om de auto als ‘vervuiler’ een positieve bijdrage te laten leveren aan een schoner milieu.

Watervervuiling
Water is in Nederland een belangrijk aspect van het leefmilieu. In veel dorpen en steden zijn grachten en waterpartijen onderdeel van het stads- of dorpsbeeld. Deze grachten worden helaas nog gebruikt als overstortmogelijkheid van de riolering die normaal gesproken het vuile water afvoert naar een waterzuivering. Afhankelijk van de overstortfrequentie wordt het oppervlaktewater in meer of mindere mate verontreinigd. Hieruit volgde het idee van Grontmij om de auto en het water te gebruiken als uitgangspunt voor een duurzaam concept.

De plunjerdrempel
In Nederland zijn vanuit veiligheidsoverwegingen op veel locaties verkeersdrempels aangelegd om de snelheid van het autoverkeer te beperken. Grontmij ontwikkelde een concept om verkeersdrempels te laten bijdragen aan een schoner milieu door het autoverkeer te benutten. Iedere auto die over de drempel rijdt, levert een bijdrage aan het reinigen van vervuild water. We noemen deze drempels ‘plunjerdrempels’. Door het gewicht van de auto wordt de drempel ingedrukt en een hoeveelheid water naar een helofytenfilter getransporteerd. Een helofytenfilter is een beproefd systeem om water te zuiveren. Daar wordt het water op een natuurlijke manier gezuiverd en stroomt het weer terug in de gracht of de waterpartij.

Geschikte locaties
Om de innovatie te kunnen toepassen, dienen een verkeerssluis met een verkeersdrempel en vervuild water aanwezig te zijn. Het systeem kan ook worden toegepast bij de in- en uitgang van parkeergarages of parkeerterreinen, omdat het verkeer daar kort stilstaat om de slagboom te passeren.

Plunjerdrempels
Verkeersdrempels uitgevoerd als plunjerdrempel leveren dagelijks een vrijwel constante stroom aan gereinigd water. Op de lange termijn levert dit een sterke bijdrage aan de reiniging van het oppervlaktewater zonder toevoeging van externe energie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij Nederland B.V.