Werkzaamheden aan snelwegen in volle gang: ga goed voorbereid op weg

veel hinder in Noord-Holland en Utrecht door aanleg rijstroken en spitsstroken

Rijkswaterstaat werkt in 2010 veel aan de Nederlandse wegen. Naast onderhoud wordt er gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid door aanleg van meer rijstroken en worden vluchtstroken ingericht als spitsstrook.

In 2010 wordt er meer gewerkt dan voorgaande jaren en dit levert meer hinder op. De meeste hinder ontstaat in de regio’s Amsterdam en Utrecht. Rijkswaterstaat beperkt de hinder door werkzaamheden op verkeersluwe momenten zoals nacht, weekenden en vakanties uit te voeren en uitgebreid te communiceren.

Weggebruikers kunnen de hinder voor zichzelf beperken door gebruik te maken van geboden alternatieven en goed voorbereid op reis te gaan. De werkzaamheden leveren dit jaar circa 300 km aan nieuwe rijstroken op.

Veel hinder in Noord-Holland en Utrecht
De meeste hinder ontstaat in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Rijkswaterstaat pakt landelijk dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaar te maken. Bij deze dertig projecten gaat, in het kader van de Spoedaanpak Wegen, voor mei 2011 de schop in de grond en tien daarvan worden voor mei 2011 opgeleverd.

Om de hinder te beperken, heeft Rijkswaterstaat samen met het bedrijfsleven en andere overheden extra mobiliteitsmaatregelen ontwikkeld zoals een OV pas. Die wordt op een aantal trajecten ingezet. Doel van die maatregelen is de autoforens de keuze te bieden de files te mijden en tegelijkertijd de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Kaart
Bij de gratis informatielijn 0800-8002 van Rijkswaterstaat kunnen weggebruikers de zogeheten ‘Hinderkaart’ bestellen: op deze kaart staan de geplande projecten die in 2010 de meeste hinder veroorzaken. Op www.rijkswaterstaat.nl is de kaart ook te downloaden.

Beperking verkeershinder
Rijkswaterstaat zet veel maatregelen in om de hinder te beperken. Ingrijpende werkzaamheden worden in de nacht, weekenden of vakantieperiode gepland.

Daarnaast wordt er op diverse plekken alternatief (openbaar) vervoer ingezet. Verder communiceert Rijkswaterstaat zeer uitgebreid over werkzaamheden via borden langs en boven de weg, advertenties in dagbladen, internet en het gratis landelijke informatienummer 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Verkeerscentrum Nederland (VCNL)