Start uitvoering 9e Spoedaanpakproject A27 Everdingen – Lunetten

een extra rijstrook over een lengte van 8 km

Op maandag 31 mei 2010 heeft Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het startsein gegeven voor de uitvoering van spoedaanpakproject A27 Everdingen – Lunetten, de eerste van de in totaal elf spoedaanpakprojecten in de regio Utrecht. De minister deed dit samen met mevrouw Karla Peijs (Voorzitter VVN) en de heer Harold Goddijn (CEO TomTom).

Betere benutting bestaand asfalt
De A27 tussen Everdingen en Lunetten is een hardnekkig verkeersknelpunt. Uit onderzoek blijkt dat hier en ook op de kruisende wegen A2, A12 en A28 nog meer en langere files ontstaan als er niet snel maatregelen worden getroffen. Daarom wordt in de richting van Everdingen naar Lunetten over een lengte van 8 kilometer een extra rijstrook toegevoegd in de vorm van een spits- / weefstrook, voor een deel over de bestaande vluchtstrook. Hierdoor kunnen meer auto’s passeren terwijl er zo min mogelijk beslag op de ruimte wordt gelegd. De werkzaamheden die nodig zijn voor het toevoegen van de spitsstrook wordt gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden. Hierdoor ondervinden weggebruikers en omwonenden zo weinig mogelijk overlast. De aanleg van de nieuwe spitsstrook tussen Everdingen en Lunetten is een belangrijke stap voor de betere bereikbaarheid van de Randstad.

Extra rijstrook helpt files oplossen
Uit onderzoek naar de effecten van de VanAnaarBeter-campagne blijkt dat ongeveer tweederde van de Nederlanders van mening is dat het aanleggen van extra rijstroken daadwerkelijk helpt om files op te lossen. En driekwart van de Nederlanders is positief over de Spoedaanpak. De VanAnaarBeter-campagne, met onder andere spotjes op TV en radio, bereikt 91 procent van het publiek. De boodschap dat er over 30 knelpunten versneld aan de weg wordt gewerkt en dat die werkzaamheden hinder opleveren komt zo bij veel weggebruikers aan. Acht op de tien weggebruikers geeft in het onderzoek aan dat “het iets eerder of later vertrekken” en “het kiezen van een alternatieve route” zien als beste manier om hinder van wegwerkzaamheden te beperken.

Knelpunten aanpakken
Rijkswaterstaat pakt met de Spoedaanpak Wegen landelijk dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan. Dit betekent dat bij dertig projecten nog voor mei 2011 de schop de grond ingaat. Tien projecten worden zelfs al vóór die tijd opgeleverd. Het gaat om uitbreiding van snelwegen met één rijstrook of met een spitsstrook. De versnelde aanpak van deze knelpunten is mogelijk, doordat zowel de besluitvorming als de uitvoering van deze dertig projecten wordt bespoedigd. Behalve snel, werkt Rijkswaterstaat ook zorgvuldig aan een beter bereikbaar Nederland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat