Convenant mobiliteitsmanagement Leeuwarden getekend

overheid en bedrijfsleven bundelen krachten voor betere bereikbaarheid Leeuwarden

Vijf procent minder autokilometers tijdens de spits in en rond Leeuwarden. Dat is de doelstelling van het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement Leeuwarden dat de grote Leeuwarder werkgevers, de landelijke taskforce mobiliteitsmanagement, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden op dinsdag 25 mei 2010 tekenden. Hiermee zeggen ze ‘ja’ tegen maatregelen om de automobiliteit van hun eigen werknemers met tien procent terug te dringen. Daarmee vermindert het totale autoverkeer tijdens de spits in en rond Leeuwarden met vijf procent.

Gedeputeerde Piet Adema: “We maken hiermee een duidelijk statement. Mensen en bedrijven: wees creatief om files te voorkomen. Dat voorkomt een hoop ergernis en milieuoverlast. Met dit convenant bieden we alternatieven zoals thuiswerken en e-conferencing.” Wethouder Thea Koster steunt het convenant. “Regio Leeuwarden, banenmotor van Fryslân, versterkt zo haar positie om ook in de toekomst bereikbaar te blijven.” Lodewijk de Waal, voorzitter van de taskforce, heeft vertrouwen in het convenant. “In andere regio’s in Nederland is de uitvoering van het convenant mobiliteitsmanagement een succes. Ik ben ervan overtuigd dat dit in Leeuwarden ook gaat lukken, omdat publieke en private partijen samen de schouders eronder zetten.”

Elke werkgever bepaalt zelf welke maatregelen worden ingezet om het woon-werkverkeer van zijn medewerkers te reduceren. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het ‘nieuwe werken’, waarbij werknemers gestimuleerd en ondersteund worden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Maar ook maatregelen zoals e-conferencing, parkeermanagement (parkeren vanuit transferia en P+R), persoonlijk mobiliteitsbudget in plaats van reiskostenvergoeding en bedrijfsgebonden fietsenplannen vallen binnen het convenant. De maatregelen, die uiterlijk in 2013 ingevoerd moeten zijn, moeten een structurele gedragsverandering teweeg brengen bij medewerkers.

Vrij-Baan
Het convenant maakt deel uit van het programma Vrij-Baan, waarin provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en gemeente Leeuwarden samenwerken om Fryslân bereikbaar te houden.

Binnenkort gaat een aantal grote projecten in en rondom Leeuwarden van start, zoals Haak om Leeuwarden, Drachtstercomplex en Westelijke invalsweg. Deze brengen de nodige overlast met zich mee. De convenantsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat Leeuwarden nu en in de toekomst bereikbaar blijft.

Taskforce mobiliteitsmanagement
In 2007 kostten de files Nederland drie miljard euro, veel tijdverlies en ergernis. In het advies ‘Mobiliteitsmanagement’ van de Sociaal-economische Raad (SER) komt duidelijk naar voren dat werkgevers en werknemers gezamenlijk veel meer kunnen doen aan de reductie van het aantal autokilometers en dus aan de bestrijding van files. VNO NCW en MKB Nederland hebben op verzoek van het kabinet de handschoen opgepakt en de Taskforce Mobiliteits-management in het leven geroepen. Lodewijk de Waal is voorzitter van de Taskforce.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)