Informatieavond natuurcompensatie Randweg Eindhoven

dinsdag 1 juni 2010

Rijkswaterstaat en het Brabants landschap organiseren op dinsdag 1 juni van 19.00 tot 21.00 uur een informatieavond over de plannen voor natuurcompensatie bij de knooppunten Batadorp en Leenderheide.

De informatieavond wordt gehouden in het informatiecentrum van Rijkswaterstaat aan de Run 4601 te Veldhoven (op het terrein van Máxima Medisch Centrum). Tijdens deze avond zijn tekeningen beschikbaar met de inrichting van de toekomstige natuurterreinen. Medewerkers van Rijkswaterstaat en het Brabants Landschap zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Alle geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Natuurcompensatie Randweg Eindhoven
Door de verbouwing van de Randweg Eindhoven is natuur verloren gegaan. Rijkswaterstaat is verplicht om dat te compenseren. Dit gebeurt onder andere door het inrichten van twee nieuwe natuurterreinen nabij knooppunt Batadorp en nabij knooppunt Leenderheide. Op verzoek van Rijkswaterstaat zal het Brabants Landschap het beheer van de nieuwe natuurterreinen op zich nemen.

Vernieuwing Randweg Eindhoven
In het najaar van 2006 is Rijkswaterstaat Noord-Brabant gestart met de vernieuwing van de Randweg Eindhoven van twee naar vier rijbanen. Hierbij wordt een systeem van parallelwegen aangelegd voor het verkeer met een lokale bestemming. Voor het doorgaande verkeer met een andere bestemming dan Eindhoven of omgeving wordt er een systeem van hoofdrijbanen aangelegd. Daarnaast worden de knooppunten Batadorp, De Hogt en Leenderheide volledig vernieuwd. Met als resultaat dat er in 2010 een geheel vernieuwde randweg ligt die bijdraagt aan een vlotte en veilige doorstroming. Meer informatie over de vernieuwing van de Randweg Eindhoven vindt u op www.randwegeindhoven.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Noord-Brabant